โลกเปลี่ยน ไทยต้องปรับ ทางเลือกใหม่ของการเมืองไทย ก้าวข้ามความขัดแย้ง สานพลังประชาราษฎร์ ร่วมสร้างชาติให้ยั่งยืน

ส.ส.พปชร.จ.สระแก้ว มอบสิ่งของให้กำลังใจผู้บริจาคโลหิต-อวัยวะ ส่งต่อรักษาผู้ป่วยวิกฤติ

ส.ส.พปชร.จ.สระแก้ว มอบสิ่งของให้กำลังใจผู้บริจาคโลหิต-อวัยวะ ส่งต่อรักษาผู้ป่วยวิกฤติ

พรรคพลังประชารัฐ โดย “ส.ส.สุรศักดิ์ ชิงนวรรณ์ พปชร. จ.สระแก้ว” ร่วมกับอำเภออรัญประเทศ เหล่ากาชาดจังหวัดสระแก้ว และโรงพยาบาลอรัญประเทศ โดยมอบหมายให้ อ.วิชัย คชาวงษ์ และพ.จ.อ.วินัย พิมพ์แพทย์ ผู้ชำนาญการประจำตัว ส.ส. ประสานห้างหุ้นส่วนจำกัดนวรรณ สนับสนุนสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ จำนวน 350 ชุด เพื่อเป็นน้ำใจให้กับผู้บริจาคโลหิต อวัยวะ และดวงตา ณ หอประชุมอำเภออรัญประเทศ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว

ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือสังคมและแก้ปัญหาโลหิตขาดแคลน และขอเป็นกำลังใจให้กับผู้บริจาคเลือดและอวัยวะต่างๆ ที่เสียสละและอุทิศตนทำความดีเพื่อประโยชน์ส่วนรวม สำหรับนำไปใช้ในการรักษาพยาบาลแก่ผู้ป่วยที่มีความต้องการโลหิตและอวัยวะต่างๆ ต่อไป

พรรคพลังประชารัฐ เดินหน้าในการเข้าถึงดูแลประชาชนเป็นไปตามนโยบาย ที่มุ่งมั่นยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนให้กินดีอยู่ดี พร้อมการเข้าไปรับฟังปัญหา ความเดือดร้อนนำมาสู่การแก้ไขต่อไป โดยมีเป้าหมายชัดเจนในการยกระดับเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และยั่งยืน


ที่มา: ทีมประชาสัมพันธ์ พรรคพลังประชารัฐ
วันที่: 24 สิงหาคม 2565

" , ,