โลกเปลี่ยน ไทยต้องปรับ ทางเลือกใหม่ของการเมืองไทย ก้าวข้ามความขัดแย้ง สานพลังประชาราษฎร์ ร่วมสร้างชาติให้ยั่งยืน

ส.ส.พปชร. กาญจนบุรี จัดสัมมนาแนะแนวทางปชช. ประกอบอาชีพหลังการแพร่ระบาดเชื้อโควิด

ส.ส.พปชร. กาญจนบุรี จัดสัมมนาแนะแนวทางปชช. ประกอบอาชีพหลังการแพร่ระบาดเชื้อโควิด

พรรคพลังประชารัฐ โดย “ส.ส.ธรรมวิชญ์ โพธิพิพิธ พปชร. จ.กาญจนบุรี เขต 4” ในฐานะคณะกรรมมาธิการการแรงงาน สภาผู้แทนราษฎร จัดกิจกรรมสัมมนาในหัวข้อ “การพัฒนาส่งเสริมการประกอบอาชีพ ภายหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019” ซึ่งการอบรมในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากชาวบ้านเป็นจำนวนมาก ณ วัดวิเศษสุขาราม ตำบลหนองกุ่ม อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี

การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อช่วยเหลือและแนะนำอาชีพให้กับพี่น้องประชาชน โดยมุ่งเน้นให้ความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพ หลังจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในช่วงที่ผ่านมา ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางของพรรคพลังประชารัฐ ที่ให้ความสำคัญในเรื่องของการแก้ปัญหาปากท้องของคนไทยให้กินดีอยู่ดี และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

พรรคพลังประชารัฐ เดินหน้าในการเข้าถึงดูแลประชาชนเป็นไปตามนโยบาย ที่มุ่งมั่นยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนให้กินดีอยู่ดี พร้อมการเข้าไปรับฟังปัญหา ความเดือดร้อนนำมาสู่การแก้ไขต่อไป โดยมีเป้าหมายชัดเจนในการยกระดับเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและยั่งยืน


ที่มา: ทีมประชาสัมพันธ์ พรรคพลังประชารัฐ
วันที่: 9 กันยายน 2565

" ,