โลกเปลี่ยน ไทยต้องปรับ ทางเลือกใหม่ของการเมืองไทย ก้าวข้ามความขัดแย้ง สานพลังประชาราษฎร์ ร่วมสร้างชาติให้ยั่งยืน

ส.ส.พปชร. กาญจนบุรี มอบน้ำดื่ม-นม สร้างขวัญกำลังใจอสม.ดูแลสุขภาพปชช.

ส.ส.พปชร. กาญจนบุรี มอบน้ำดื่ม-นม สร้างขวัญกำลังใจอสม.ดูแลสุขภาพปชช.

พรรคพลังประชารัฐ โดย “ส.ส.อัฏฐพล โพธิพิพิธ พปชร. จ.กาญจนบุรี” ลงพื้นที่เยี่ยมเยียมพี่น้องอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) พร้อมสนับสนุนน้ำดื่มและนมกล่อง เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจที่เสียสละตนในการปฏิบัติหน้าที่ดูแลพี่น้องประชาชนในพื้นที่ตำบลสหกรณ์นิคม ตามโครงการคัดกรองวัณโรค โดยวิธีการเอ็กซเรย์ปอด ณ ศาลาอเนกประสงค์ ต.สหกรณ์นิคม อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี

พรรคพลังประชารัฐ เดินหน้าในการเข้าถึงดูแลประชาชนในทุกพื้นที่ ตามนโยบาย ที่มุ่งมั่นยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนให้กินดีอยู่ดี พร้อมการเข้าไปรับฟังปัญหา ความเดือดร้อนนำมาสู่การแก้ไขต่อไป โดยเรามีเป้าหมายชัดเจนในการยกระดับเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และยั่งยืน


ที่มา: ทีมประชาสัมพันธ์ พรรคพลังประชารัฐ
วันที่: 17 สิงหาคม 2565

" ,