โลกเปลี่ยน ไทยต้องปรับ ทางเลือกใหม่ของการเมืองไทย ก้าวข้ามความขัดแย้ง สานพลังประชาราษฎร์ ร่วมสร้างชาติให้ยั่งยืน

ส.ส.พปชร.กทม. ขอบคุณโครงการ “อาชีพดีพร้อม” ส่งเสริมรายได้อาชีพ ให้ประชาชนกินดีอยู่ดี

ส.ส.พปชร.กทม. ขอบคุณโครงการ “อาชีพดีพร้อม” ส่งเสริมรายได้อาชีพ ให้ประชาชนกินดีอยู่ดี

พรรคพลังประชารัฐ โดย “ส.ส. กรณิศ งามสุคนธ์รัตนา พปชร.กทม.เขตคลองเตย-วัฒนา” เป็นตัวแทนชาวชุมชนเขตวัฒนา ขอบคุณกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม และกองพัฒนาอุตสาหกรรมชุมชน กระทรวงอุตสาหกรรม ที่ได้นำโครงการพัฒนาอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ให้ชุมชนดีพร้อม (อาชีพดีพร้อม) เข้ามาให้ชาวชุมชนเขตคลองเตย ณ บริเวณโดมอเนกประสงค์ ชุมชนเทพประทาน

ทั้งนี้ ยังได้ร่วมกับทางมูลนิธิ Bankok Community Help มาร่วมด้วยช่วยกันตรวจคัดกรอง ATK ให้ประชาชนที่เข้าร่วมอบรม พร้อมกับมอบข้าวสารเพื่อเป็นกำลังใจกับประชาชนและลดภาระค่าครองชีพ

พรรคพลังประชารัฐ เดินหน้าในการเข้าถึงดูแลประชาชนเป็นไปตามนโยบาย ที่มุ่งมั่นยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนให้กินดีอยู่ดี พร้อมการเข้าไปรับฟังปัญหา ความเดือดร้อนนำมาสู่การแก้ไขต่อไป โดยมีเป้าหมายชัดเจนในการยกระดับเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและยั่งยืน


ที่มา: ทีมประชาสัมพันธ์ พรรคพลังประชารัฐ
วันที่: 12 กันยายน 2565

" , ,