โลกเปลี่ยน ไทยต้องปรับ ทางเลือกใหม่ของการเมืองไทย ก้าวข้ามความขัดแย้ง สานพลังประชาราษฎร์ ร่วมสร้างชาติให้ยั่งยืน

ส.ส. ปัญญา มอบเก้าอี้ให้กับสถานพยาบาลจ.แม่ฮ่องสอน เพิ่มความคล่องตัวใช้บริการ

ส.ส. ปัญญา พปชร.มอบเก้าอี้ให้กับสถานพยาบาลจ.แม่ฮ่องสอน เพิ่มความคล่องตัวใช้บริการประชาชนเข้ารับการบริการทั่วถึง

นายปัญญา จีนาคำ ส.ส.จังหวัดแม่ฮ่องสอน เขต 1 พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) พร้อมคณะทำงาน ลงพื้นที่มอบเก้าอี้ที่ใช้สำหรับนั่งตรวจบริการพี่น้องประชาชนในพื้นที่ที่เข้ามารับบริการให้แก่เจ้าหน้าที่ที่คลินิคโรคติดเชื้อทางเดินหายใจ โรงพยาบาลศรีสังวาลย์ จ.แม่ฮ่องสอน ซึ่งการสนับสนุนในครั้งนี้เพื่อเพิ่มอุปกรณ์ในการใช้บริการให้กับผู้ป่วยที่เดินทางเข้ามารักษาในขณะปฎิบัติงานได้อย่างสะดวกมากยิ่งขึ้น

ทั้งนี้ในช่วงที่ผ่านมา ตนและคณะได้มีการสนับสนุนทั้งสิ่งของที่เป็นเครื่องอุปโภคและบริโภค ที่เป็นความจำเป็นของพี่น้องประชาชน และ สถานพยาบาลต่างๆ มาอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตามตนพร้อมที่จะสนับสนุนสิ่งของที่จำเป็นต่างๆ เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนในช่วงที่มีการแพร่ระบาดโควิด-19 ต่อไป

#พปชร
#พลังประชารัฐ
#https://pprp.or.th

ที่มา : facebook.com/PPRPThailand/
เมื่อวันที่ : 27 ธันวาคม 2564

" ,