โลกเปลี่ยน ไทยต้องปรับ ทางเลือกใหม่ของการเมืองไทย ก้าวข้ามความขัดแย้ง สานพลังประชาราษฎร์ ร่วมสร้างชาติให้ยั่งยืน

“ส.ส. นัทธี” เปิดศูนย์ดิจิทัลชุมชนโรงเรียนบ้านกะตะ จ.ภูเก็ต พัฒนาชุมชน

“ส.ส. นัทธี” เปิดศูนย์ดิจิทัลชุมชนโรงเรียนบ้านกะตะ จ.ภูเก็ต แหล่งเรียนรู้ค้นคว้าพัฒนาชุมชนประจำหมู่บ้านเข้าถึงเทคโนโลยี

นายนัทธี ถิ่นสาคู ส.ส.ภูเก็ต เขต2 พรรคพลังประชารัฐ เป็นประธานเปิดศูนย์ดิจิทัลชุมชน และตรวจความเรียบร้อยวันแรกของการเปิดศูนย์การเรียนรู้ ดิจิทัล ชุมชน ณ โรงเรียนบ้านกะตะ (ตรีทศยุทธอุปถัมภ์) ต.กะรน อ.เมือง จ.ภูเก็ต ซึ่งศูนย์แห่งนี้ ส.ส.นัทธี ถิ่นสาคู ผลักดันประสานขอสนับสนุนงบประมาณจากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จัดตั้งสำหรับบริการประชาชนในพื้นที่ สร้างเป็นแหล่งเรียนรู้ที่จะนำไปสู่การพัฒนาชุมชนตามนโยบายของพรรคพลังประชารัฐ ที่ให้เกิดความเท่าเทียมในสังคม และการเข้าถึงทางด้านโอกาสด้านสาธารณะ โดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อยในชุมชนมีโอกาสเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากคอมพิวเตอร์ และอินเทอร์เน็ตในการค้นคว้าหาความรู้ เสริมทักษะด้านต่างๆ ตามความถนัดหรือความสนใจ เพื่อใช้ประโยชน์ ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ยกระดับคนในชุมชน

โดยมีเป้าหมายมุ่งเน้นในการเสริมทักษะดิจิทัล ขยายมุมมองให้ทั้งเยาวชน คนหนุ่มคนสาว รวมทั้งผู้สูงอายุ มีทักษะที่ทันโลกทันสมัย ในการต่อยอดอาชีพสร้างรายได้ที่จะดูแลตนเอง และครอบครัวในอนาคตด้วยการพึ่งพาตนเองได้

#พลังประชารัฐ
#พปชร
#https://pprp.or.th/

ที่มา : facebook.com/PPRPThailand/
เมื่อวันที่ : 20 ธันวาคม 2564

" ,