โลกเปลี่ยน ไทยต้องปรับ ทางเลือกใหม่ของการเมืองไทย ก้าวข้ามความขัดแย้ง สานพลังประชาราษฎร์ ร่วมสร้างชาติให้ยั่งยืน

“ส.ส. ธนัสถ์”สนับสนุนอาหารและน้ำดื่มให้กำลังใจปชช.กั้นฝาย สำรองน้ำใช้หน้าแล้ง

“ส.ส. ธนัสถ์”สนับสนุนอาหารและน้ำดื่มให้กำลังใจปชช.กั้นฝาย สำรองน้ำใช้หน้าแล้ง

นายธนัสถ์ ทวีเกื้อกูลกิจ ส.ส.ตาก เขต 1 พรรคพลังประชารัฐ และนางอัฉรา ทวีเกื้อกูลกิจ พร้อมด้วยคณะทำงาน ลงพื้นที่มอบกำลังใจสนับสนุนอาหารเครื่องดื่มและน้ำดื่มให้แก่พี่น้องประชาชน ในพื้นที่บ้านยางโอง หมู่.5 และ หมู่11 ต.แม่สลิด อ.บ้านตาก จ.ตาก ที่มาร่วมแรงร่วมใจช่วยกันกั้นฝาย เพื่อควบคุมการไหลของน้ำและกักเก็บสำรองน้ำไว้ใช้ในการอุปโภคบริโภค และภาคการเกษตรในช่วงฤดูแล้งนี้

“การลงพื้นที่ในวันนี้ ได้รับการสนับสนุนและความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ทหารจาก ร.14พัน1, เจ้าหน้าที่ป่าไม้, เจ้าหน้าที่อบต. ที่มาร่วมแรงร่วมใจช่วยทำฝายในครั้งนี้”

#ธนัสถ์ทวีเกื้อกูลกิจ
#สสตาก
#พลังประชารัฐ
#พปชร
#https://pprp.or.th/

ที่มา : facebook.com/PPRPThailand/
เมื่อวันที่ : 2 มกราคม 2565

" ,