โลกเปลี่ยน ไทยต้องปรับ ทางเลือกใหม่ของการเมืองไทย ก้าวข้ามความขัดแย้ง สานพลังประชาราษฎร์ ร่วมสร้างชาติให้ยั่งยืน

“ส.ส. ธนัสถ์”ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัย จ.ตาก มอบเครื่องอุปโภคบริโภค

“ส.ส. ธนัสถ์” ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัย จ.ตาก มอบเครื่องอุปโภคบริโภค-ประสานหน่วยงานสนับสนุน

นายธนัสถ์ ทวีเกื้อกูลกิจ ส.ส.ตาก เขต 1 พรรคพลังประชารัฐ มอบหมายให้ นายประกอบ มั่นแก้ว (กำนัน ต.วังหิน) และนายณรงค์ ปาณะดิษฐ์ เป็นตัวแทนส.ส. ลงพื้นที่เร่งด่วน เพื่อช่วยเหลือและมอบสิ่งของเครื่องใช้อุปโภคบริโภค ประกอบด้วย ข้าวสาร ไข่ไก่ อาหารแห้ง และเครื่องนุ่งห่มที่จำเป็นเบื้องต้น ให้แก่ครอบครัวนางประนอม มะลิเทิน อยู่บ้านเลขที่ 55/9 ม.12 บ้านหนองตาเรือ ต.วังหิน อ.เมือง จ.ตาก

การลงพื้นที่ช่วยเหลือในครั้งนี้ เนื่องจากบ้านของนางประนอม มะลิเทิน เกิดเหตุเพลิงไหม้ เสียหายหมดทั้งหลัง และไม่มีผู้ใดได้รับบาดเจ็บเนื่องจากขณะเกิดเหตุไม่มีผู้พักอาศัยอยู่ในบ้าน ดังนั้น จึงเร่งให้การช่วยเหลือเบื้องต้นก่อน และจะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เข้าช่วยเหลือต่อไป

#ธนัสถ์ทวีเกื้อกูลกิจ
#สสตาก
#พปชร
#พลังประชารัฐ
#https://pprp.or.th/
#https://twitter.com/pr_pprpthailand
#https://www.blockdit.com/pprp

ที่มา : facebook.com/PPRPThailand/
เมื่อวันที่ : 19 มกราคม 2565

" ,