โลกเปลี่ยน ไทยต้องปรับ ทางเลือกใหม่ของการเมืองไทย ก้าวข้ามความขัดแย้ง สานพลังประชาราษฎร์ ร่วมสร้างชาติให้ยั่งยืน

“ส.ส. ธณิกานต์”สนับสนุนอุปกรณ์การกีฬา “ส่งเสริมทักษะกีฬา”ต้านยาเสพติด

“ส.ส.ธณิกานต์”สนับสนุนอุปกรณ์การกีฬา ลุยโครงการ “ส่งเสริมทักษะกีฬา” ต้านยาเสพติด

นางสาวธณิกานต์ พรพงษาโรจน์ ส.ส.กทม. เขตบางซื่อ-ดุสิต พรรคพลังประชารัฐ จัดกิจกรรมโครงการ “ส่งเสริมทักษะกีฬา” มุ่งพัฒนาทักษะการเข้าสังคมและการจัดการดูแลอารมณ์ตนเอง เพื่อตลอดจนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและความเป็นผู้นำ ซึ่งสอดคล้องกับการเรียนรู้ทักษะแห่งอนาคต เพื่อเดินไปสู่เป้าหมายแห่งการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่ทั่วโลกให้ความสำคัญ

“ขอขอบคุณ ผู้ใหญ่ใจดี สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) ที่สนับสนุนอุปกรณ์กีฬาหลากหลายชนิดแก่เด็กและเยาวชนในชุมชนเขตบางซื่อและเขตดุสิต ได้ฝึกฝนตามความถนัดหรือความสนใจ”

ทั้งนี้ กลุ่มเยาวชนที่อาศัยในเขตบางซื่อ-ดุสิต ที่ต้องการการสนับสนุนอุปกรณ์กีฬา สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน ป.ป.ส. โดยตรง หรือ แจ้งมาได้ที่ FB page อุ๋ม ธณิกานต์ พรพงษาโรจน์ หรือ Line @oumthanikan (มี @ ข้างหน้าด้วยค่ะ) เพื่อเป็นกระบอกเสียงและช่วยประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

#ธณิกานต์พรพงษาโรจน์
#สสอุ๋ม
#ส่งเสริมทักษะกีฬา
#พลังประชารัฐ
#พปชร

ที่มา : facebook.com/PPRPThailand/
เมื่อวันที่ : 12 ธันวาคม 2564

" ,