โลกเปลี่ยน ไทยต้องปรับ ทางเลือกใหม่ของการเมืองไทย ก้าวข้ามความขัดแย้ง สานพลังประชาราษฎร์ ร่วมสร้างชาติให้ยั่งยืน

“ส.ส. ทัศนาพร” มอบถุงยังชีพ ชุดตรวจ ATK ส่งมอบกำลังใจกลุ่มผู้กักตัวโควิด-19

“ส.ส. ทัศนาพร” มอบถุงยังชีพ-ชุดตรวจ ATK ส่งมอบกำลังใจกลุ่มผู้กักตัวโควิด-19

นางทัศนาพร เกษเมธีการุณ ส.ส.นครราชสีมา เขต 8 พรรคพลังประชารัฐ และทีมงาน ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนผู้กักตัวที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ในพื้นที่ 2 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านแสนสุข และบ้านสันติสุข พร้อมกันนี้ได้มอบชุดตรวจ ATK จำนวน 1,000 ชุด, ชุด PPE จำนวน 100 ชุด และถุงยังชีพ จำนวน 500 ชุด โดยมีผู้นำชุมชน และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เป็นตัวแทนในการรับมอบ เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับประชาชนในพื้นที่ต่อไป ภายใต้มาตรการป้องกันของสาธารณสุข

“วันนี้ต้องขอขอบคุณทุกๆ ท่าน โดยเฉพาะนายสมศักดิ์ ไตรศักดิ์ ส.จ. อ.ห้วยแถลง นางสาวธรวรรณ เกษเมธีการุณ พ.ต.อ.สิทธิพล ทิมสูงเนิน ผกก.สภ.แถลง และทีมงานห้วยแถลง 2000 ที่ร่วมแรงร่วมใจกันลงพื้นที่ด้วยกันในครั้งนี้”

ทั้งนี้ ยังได้พบปะพี่น้องประชาชน โดยได้ร่วมพูดคุย รับฟังปัญหา และความคิดเห็นต่างๆ จากชาวบ้านในพื้นที่ ทำให้รับทราบถึงปัญหาที่แท้จริง พร้อมทั้งนำไปปรับปรุงและดำเนินการแก้ไขอย่างเร่งด่วน เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับคนชุมชนต่อไป

#ทัศนาพรเกษเมธีการุณ
#สสนครราชสีมา
#พปชร
#พลังประชารัฐ
#https://pprp.or.th/
#https://twitter.com/pr_pprpthailand
#https://www.blockdit.com/pprp

ที่มา : facebook.com/PPRPThailand/
เมื่อวันที่ : 20 มกราคม 2565

" ,