โลกเปลี่ยน ไทยต้องปรับ ทางเลือกใหม่ของการเมืองไทย ก้าวข้ามความขัดแย้ง สานพลังประชาราษฎร์ ร่วมสร้างชาติให้ยั่งยืน

ส.ส. ทัศนาพร ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพผู้ป่วยโควิด และผู้กักตัว พร้อมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่

ส.ส. ทัศนาพร ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพผู้ป่วยโควิด และผู้กักตัว พร้อมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ รพ.สต. และ อสม.หมู่ 8,9 ต.ทองหลาง อ.จักราช จ.นครราชสีมา

เมื่อวันอังคารที่ 7 ธ.ค. 2564 ที่ผ่านมา ส.ส. ทัศนาพร เกษเมธีการุณ เขต 8 จ.นครราชสีมา ลงพื้นที่ บ้านตูม หมู่ 8,9 ต.ทองหลาง อ.จักราช จ.นครราชสีมา เพื่อเยี่ยมและมอบถุงยังชีพสิ่งของจำเป็นให้ผู้ป่วยโควิด และผู้กักตัว จำนวน 665 ครัวเรือน โดยมอบผ่านผู้นำชุมชน เจ้าหน้าที่ รพ.สต. และ อสม. เพื่อนำไปแจกจ่ายให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19

ทั้งนี้ ส.ส.ทัศนาพร ยังได้มอบของที่ระลึก(หมวก) เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้นำชุมชน เจ้าหน้าที่ รพ.สต. และ อสม. ที่ปฏิบัติหน้าที่อีกด้วย

ที่มา : facebook.com/PPRPThailand/
เมื่อวันที่ : 8 ธันวาคม 2564

" ,