โลกเปลี่ยน ไทยต้องปรับ ทางเลือกใหม่ของการเมืองไทย ก้าวข้ามความขัดแย้ง สานพลังประชาราษฎร์ ร่วมสร้างชาติให้ยั่งยืน

“ส.ส. ฐนภัทร” เสนอมหาดไทยเพิ่มค่าตอบแทนกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน

“ส.ส. ฐนภัทร” เสนอมหาดไทยเพิ่มค่าตอบแทนกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน วอนพาณิชย์จันทบุรีจัดสรรโควต้าหมูให้ผู้ค้าอย่างเป็นธรรม

พ.ต.ท.ฐนภัทร กิตติวงศา ส.ส.จันทบุรี เขต 1 พรรคพลังประชารัฐ หารือในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฏร กรณีขอปรับอัตราค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ เป็นอัตราใหม่ ดังนี้ กำนัน เป็น 10,000 บาท และผู้ใหญ่บ้าน 8,000 บาท แพทย์ สารวัตรกำนัน และผู้ช่วย รายละ 5,000 บาท เนื่องจากค่าตอบแทนต่ำกว่าค่าแรงขั้นต่ำในปัจจุบัน ทั้งนี้ ยังขอให้พิจารณาการจ่ายค่าตอบแทนให้กับกรรมการหมู่บ้าน และชุดรักษาความปลอดภัยประจำหมู่บ้าน ซึ่งมีหน้าที่ช่วยเหลือเจ้าพนักงาน จึงอยากฝากท่านประธานฯ ไปยังกระทรวงมหาดไทย ดำเนินการปรับอัตราค่าตอบแทนใหม่ให้กับบุคคลเหล่านี้อย่างเร่งด่วน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับบุคคลเหล่านี้

ทั้งนี้ ยังได้รับการร้องเรียนจากพ่อค้าหมูในตลาดพลิ้ว อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี ว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมจากพาณิชย์จังหวัด และกระทรวงพาณิชย์ กรณีให้โควต้ากับผู้ค้าหมูบางราย ซึ่งเกิดความไม่เป็นธรรมกับผู้ค้าหมูที่ไม่รับโควต้า เนื่องจากลูกค้าไปซื้อหมูจากกลุ่มผู้ที่ได้โควต้า จึงฝากท่านประธานไปยังพาณิชย์จังหวัด กระทรวงพาณิชย์ เร่งแก้ไขเรื่องนี้อย่างเร่งวด่วน

#ฐนภัทรกิตติวงศา
#สสจันทบุรี
#พปชร
#พลังประชารัฐ
#https://pprp.or.th/
#https://twitter.com/pr_pprpthailand
#https://www.blockdit.com/pprp

ที่มา : facebook.com/PPRPThailand/
เมื่อวันที่ : 23 มกราคม 2565

" ,