โลกเปลี่ยน ไทยต้องปรับ ทางเลือกใหม่ของการเมืองไทย ก้าวข้ามความขัดแย้ง สานพลังประชาราษฎร์ ร่วมสร้างชาติให้ยั่งยืน

“ส.ส. ฐนภัทร”วอน มหาดไทย แก้ไขการขอเลขที่บ้านของผู้มีรายได้น้อย

“ส.ส. ฐนภัทร”วอน มหาดไทย แก้ไขการขอเลขที่บ้านของผู้มีรายได้น้อย เร่งหน่วยงานในสังกัดอำนวยความสะดวกเพื่อการเข้าถึงบริการภาครัฐ

พ.ต.ท.ฐนภัทร กิตติวงศา ส.ส.จันทบุรี เขต 1 พรรคพลังประชารัฐ หารือในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร กรณีได้รับการร้องเรียนจากประชาชนในพื้นที่ ไม่ได้รับความสะดวกในการขอเลขที่บ้าน ทั้งแบบเป็นการชั่วคราว และเป็นการถาวร โดยเฉพาะในกลุ่มพี่น้องประชาชนที่มีรายได้น้อย การเข้าถึงบริการของรัฐทำได้ยากมาก เพราะเลขที่บ้านมีความสำคัญอย่างมากในการขอสิ่งสาธารณูปโภคพื้นฐานต่างๆ เช่น ไฟฟ้า และประปา เป็นต้น จึงขอฝากท่านประธานสภาฯ ไปยังกระทรวงมหาดไทย เร่งดำเนินการและแก้ไข หรือสั่งการไปที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งสำนักงานอำเภอ หรือท้องถิ่น ให้ดำเนินการให้กับประชาชนโดยเร็วเมื่อมีการร้องขอเลขที่บ้าน

#ฐนภัทรกิตติวงศา
#สสจันทบุรี
#พลังประชารัฐ
#พปชร

ที่มา : facebook.com/PPRPThailand/
เมื่อวันที่ : 17 ธันวาคม 2564

" ,