โลกเปลี่ยน ไทยต้องปรับ ทางเลือกใหม่ของการเมืองไทย ก้าวข้ามความขัดแย้ง สานพลังประชาราษฎร์ ร่วมสร้างชาติให้ยั่งยืน

“ส.ส.ชวน” วอน การประปานครหลวง เร่งแก้ไขปัญหาน้ำประปาในพื้นที่ กทม.

“ส.ส.ชวน” วอน การประปานครหลวง เร่งแก้ไขปัญหาน้ำประปาในพื้นที่ กทม.

นายชวน ชูจันทร์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ กล่าวหารือในที่ประชุมสภาถึงรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทย ผู้กำกับดูแลการประปานครหลวง มีผู้ใช้น้ำในเขตกรุงเทพมหานคร ร้องเรียนมา 3 เรื่อง คือ เรื่องที่ 1 ระยะเวลาในการขอติดตั้งน้ำประปานั้นใช้เวลานานเกินไป นับจากวันยื่นคำร้อง จนกว่าจะติดตั้งให้แล้วเสร็จใช้เวลาประมาณเดือนครึ่ง แบบนี้ชาวบ้านไม่มีน้ำใช้ในชีวิตประจำวัน

เรื่องที่ 2 อัตราค่าติดตั้งอยู่ที่ประมาณ 5,000 บาท นับว่าสูงเกินไป และเรื่องที่ 3 เรื่องแรงดันน้ำ กรุงเทพมหานคร ระยะเวลาประมาณ 22.00 -05.00 น. แรงดันน้ำจะลดลงมาก บ้านที่มี 2 ชั้นจะใช้ไม่ได้ เว้นแต่จะซื้อปั๊มน้ำก็เสียเงินเพิ่มค่าไฟเพิ่ม จึงขอให้การประปานครหลวงแก้ไขให้ประชาชนด้วย

#พรรคพลังประชารัฐ #พลังประชารัฐ #พปชร #PPRP #ชวนชูจันทร์
Twitter : https://twitter.com/PPRPofficial

ที่มา: ทีมประชาสัมพันธ์ พรรคพลังประชารัฐ
วันที่: 28 ธันวาคม 2565

" ,