โลกเปลี่ยน ไทยต้องปรับ ทางเลือกใหม่ของการเมืองไทย ก้าวข้ามความขัดแย้ง สานพลังประชาราษฎร์ ร่วมสร้างชาติให้ยั่งยืน

“ส.ส. จีรเดช” เสนอรัฐบาลพิจารณาเพิ่มค่าตอบแทน อสม.เป็น 1,500 บาท

“ส.ส. จีรเดช” เสนอรัฐบาลพิจารณาเพิ่มค่าตอบแทน อสม.เป็น 1,500 บาท สร้างกำลังใจด่านหน้ารับมือการแพร่ระบาดโควิด-19

นายจีรเดช ศรีวิราช ส.ส. พะเยา เขต 3 พรรคพลังประชารัฐ หารือในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร กรณีได้รับการประสานจากพี่น้องอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เป็นที่ทราบกันดีว่าในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ทุกประเทศทั่วโลกประสบปัญหาจากการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 โดยเฉพาะประเทศไทย ณ ปัจจุบัน มีผู้ติดเชื้อกว่า 2.1 ล้านคน ด้วยความร่วมมือและเสียสละจากทุกฝ่าย ที่ทำงานกันอย่างหนักทำให้สถานการณ์เริ่มคลี่คลาย จำนวนตัวเลขผู้ติดเชื้อลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะพี่น้อง อสม. ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือหน่วยงานด้านสาธารณสุข ที่ต้องทำงานเชิงรุกเป็นด่านหน้าเสี่ยงภัย ทั้งการเฝ้าระวัง ตั้งจุดตรวจ คัดกรองกลุ่มเสี่ยงตามชุมชนและงานต่างๆ พร้อมทั้งแนะนำให้ความรู้ ดูแลพี่น้องประชาชน และอื่นๆ

ขอฝากท่านประธานสภาฯ ไปยังรัฐบาล และกระทรวงสาธารณสุข ในเรื่องของการเพิ่มค่าตอบแทน จากปัจจุบันที่ได้รับเดือนละ 1,000 บาท ซึ่งที่ผ่านมารัฐบาลได้ประกาศจ่ายให้เพิ่มอีก 500 บาท ระยะเวลาเพียง 6 เดือนเท่านั้น จึงอยากให้รัฐบาล และกระทรวงสาธารณสุข พิจารณาค่าตอบแทน และจัดสรรงบประมาณการจ่ายค่าตอบแทนเพิ่มเป็น 1,500 บาท ตลอดชีพ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับพี่น้อง อสม. ในการปฏิบัติงานต่อไป

#จีรเดชศรีวิราช
#สสพะเยา
#พลังประชารัฐ
#พปชร

ที่มา : facebook.com/PPRPThailand/
เมื่อวันที่ : 17 ธันวาคม 2564

" ,