โลกเปลี่ยน ไทยต้องปรับ ทางเลือกใหม่ของการเมืองไทย ก้าวข้ามความขัดแย้ง สานพลังประชาราษฎร์ ร่วมสร้างชาติให้ยั่งยืน

“ส.ส. จองชัย” ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองบ้านสวน มอบเครื่องอุปโภคบริโภค

“ส.ส. จองชัย”ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองบ้านสวน มอบเครื่องอุปโภคบริโภคแบ่งเบาภาระความเป็นอยู่ ปชช.

ร.อ.ดร.จองชัย วงษ์ทรายทอง ส.ส.ชลบุรี เขต 2 พรรคพลังประชารัฐ ลงพื้นที่เยี่ยมเยียน และมอบเครื่องใช้อุปโภคบริโภค ประกอบด้วย ข้าวสาร ผ้ากันเปื้อน และปฏิทินปีใหม่ 2565 ให้กับเจ้าหน้าที่พนักงานทำความสะอาด และเจ้าหน้าที่เทศกิจ เทศบาลเมืองบ้านสวน อ.เมือง จ.ชลบุรี เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการใช้ดำรงชีวิต และการปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็ง เพราะทุกอาชีพ ทุกตำแหน่งหน้าที่ คือฟันเฟืองที่สำคัญในการพัฒนาสังคม

“ต้องขอขอบคุณ (อาดำ) นายชัยเดช ชิตวิเศษ รองนายกฯ เมืองบ้านสวน นายมนัส เดชชีวะ รองนายกฯ เมืองบ้านสวน ว่าที่ ร.ท.หาญณรงค์ เกิดคล้าย ปลัดฯ นางจันทรา ทองแดง รองปลัดฯ และนางมรกฎ บัวแตง ผอ.สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ที่ได้ให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกในการรับมอบแจกจ่ายสิ่งของในงานนี้”

#สสจองชัยวงศ์ทรายทอง
#ผู้กองเบิร์ด
#สสชลบุรี
#พปชร
#พลังประชารัฐ
#https://pprp.or.th/
#https://twitter.com/pr_pprpthailand
#https://www.blockdit.com/pprp

ที่มา : facebook.com/PPRPThailand/
เมื่อวันที่ : 16 มกราคม 2565

" ,