โลกเปลี่ยน ไทยต้องปรับ ทางเลือกใหม่ของการเมืองไทย ก้าวข้ามความขัดแย้ง สานพลังประชาราษฎร์ ร่วมสร้างชาติให้ยั่งยืน

“ส.ส. จองชัย” เสนอหน่วยงานรัฐออกมาตรการคนเข้าเมืองผิด มุ่งสกัดกั้นโควิดรอบใหม่

“ส.ส. จองชัย” เสนอหน่วยงานรัฐออกมาตรการคนเข้าเมืองผิด กม.ด่วน มุ่งสกัดกั้นโควิดระลอก
โอมิคอนระบาดรอบใหม่ ควบคู่ช่วยเหลือคนเร่รอน

ร.อ.จองชัย วงศ์ทรายทอง ส.ส.ชลบุรี เขต 2 พรรคพลังประชารัฐ หารือในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร กรณีการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ระลอกใหม่ที่อาจจะกลับมาอีกครั้ง อยากให้หน่วยงานรัฐที่มีหน้าที่รับผิดชอบ เร่งออกมาตรการในการป้องกัน และเข้มงวดการเข้าออกประเทศ โดยเฉพาะการลักลอบเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมาย ทั้งจากทางบกและทางน้ำ รวมถึงกระบวนการค้ามนุษย์ จึงอยากฝากท่านประธานสภาฯ ไปยังกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย กระทรวงแรงงงาน สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง เพื่อเร่งดำเนินการวางมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ระลอกใหม่ พร้อมทั้งเฝ้าและสกัดกั้นการลักลอบเข้าประเทศอย่าผิดกฎหมาย และกระบวนการค้ามนุษย์อย่างเข้มงวด เพื่อไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ระลอกใหม่

ทั้งนี้ ยังได้หารือเรื่องปัญหาคนไร้บ้านและคนเร่ร่อน ที่มีอาการป่วยทางจิต และใช้ชีวิตปะปนอยู่ในสังคม แม้ว่าจะไม่มีผลกระทบต่อประชาชนในวงกว้าง แต่ก็เป็นปัญหาที่ต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน โดยเฉพาะใน จ.ชลบุรี ที่ได้รับการร้องเรียนจากประชาชน ให้ดำเนินการช่วยเหลือคนไร้บ้านและคนเร่ร่อนที่ป่วยทางจิต จึงฝากท่านประธานสภาฯ ไปยังกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เร่งดำเนินการช่วยเหลือและเยียวยาบุคคลเหล่านี้ โดยคำนึกถึงหลักสิทธิมนุษยชน และศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์

#จองชัยวงศ์ทรายทอง
#สสชลบุรี
#พลังประชารัฐ
#พปชร
#https://pprp.or.th

ที่มา : facebook.com/PPRPThailand/
เมื่อวันที่ : 23 ธันวาคม 2564

" ,