โลกเปลี่ยน ไทยต้องปรับ ทางเลือกใหม่ของการเมืองไทย ก้าวข้ามความขัดแย้ง สานพลังประชาราษฎร์ ร่วมสร้างชาติให้ยั่งยืน

“ส.ส. จองชัย” ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ทำความสะอาด มอบเครื่องใช้อุปโภคบริโภค

“ส.ส. จองชัย”ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ทำความสะอาด มอบเครื่องใช้อุปโภคบริโภคบรรเทาความเดือดร้อน

ร.อ.ดร.จองชัย วงศ์ทรายทอง ส.ส.ชลบุรี เขต 2 พรรคพลังประชารัฐ และทีมงาน ลงพื้นที่มอบเครื่องใช้อุปโภคบริโภค ข้าวสารอาหารแห้ง หน้ากากอนามัย รวมถึงผ้ากันเปื้อน ให้กับพนักงานทำความสะอาดในพื้นที่เขตเทศบาล เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน และใช้ป้องกันการและลดการแพร่ระบาดแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 เพื่อสุขภาพอนามัยที่ดีของทุกๆ คน และคนในครอบครัว

“การลงพื้นที่ในวันนี้ เพื่อเป็นขวัญและกำลังในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็ง เสริมสร้างสังคมแห่งการแบ่งปัน ให้มองเพื่อนมนุษย์รอบๆ ตัว ให้เกียรติถึงคุณค่า และให้ความสำคัญต่อกันในทุกๆ บทบาทหน้าที่ ที่ทำให้สังคมนี้ขับเคลื่อนไปได้”

#จองชัยวงศ์ทรายทอง
#สสชลบุรี
#พปชร
#พลังประชารัฐ
#https://pprp.or.th/
#https://twitter.com/pr_pprpthailand
#https://www.blockdit.com/pprp

ที่มา : facebook.com/PPRPThailand/
เมื่อวันที่ : 23 มกราคม 2565

" ,