โลกเปลี่ยน ไทยต้องปรับ ทางเลือกใหม่ของการเมืองไทย ก้าวข้ามความขัดแย้ง สานพลังประชาราษฎร์ ร่วมสร้างชาติให้ยั่งยืน

“ส.ส. กานต์กนิษฐ์” ลงพื้นที่ดูแล-บริการประชาชน แจกน้ำยาฆ่าเชื้อ-พ่นยุงลาย

“ส.ส.กานต์กนิษฐ์” ลงพื้นที่ดูแล-บริการประชาชน แจกน้ำยาฆ่าเชื้อ-พ่นยุงลายป้องกันไข้เลือดออก

นางสาวกานต์กนิษฐ์ แห้วสันตติ ส.ส.กรุงเทพฯ เขตพระนคร-สัมพันธ์วงศ์-ดุสิต พรรคพลังประชารัฐ และทีมงาน ลงพื้นเยี่ยมเยียนและสวัสดีปีใหม่ 2665 พร้อมนำน้ำยาฆ่าเชื้อโควิด-19 และหน้ากากอนามัย มามอบให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ชุมชนต่างๆ ในเขตพระนคร, สัมพันธ์วงศ์ และดุสิต เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับชาวบ้าน ในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19

“ขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน และรักษาสุขภาพกันทุกท่าน เพราะตอนนี้หลายจุดเริ่มเป็นกันเยอะ ขอให้ทุกท่านปลอดภัย”

ทั้งนี้ ยังได้ส่งทีมงานลงพื้นที่วัดสุทัศน์ และชุมชนต่างๆ เพื่อพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก และโรคชิคุนกุนยา โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและกลุ่มผู้เปราะบาง และขอให้ประชาชนร่วมใจกันทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย อย่างน้อยทุกสัปดาห์ ด้วยการดูแล ปิดฝา หรือคว่ำภาชนะใส่น้ำ เพื่อตัดวงจรชีวิตของยุงลาย

#กานต์กนิษฐ์แห้วสันตติ
#สสกรุงเทพฯ
#พปชร
#พลังประชารัฐ
#https://pprp.or.th/
#https://twitter.com/pr_pprpthailand
#https://www.blockdit.com/pprp

ที่มา : facebook.com/PPRPThailand/
เมื่อวันที่ : 11 มกราคม 2565

" ,