โลกเปลี่ยน ไทยต้องปรับ ทางเลือกใหม่ของการเมืองไทย ก้าวข้ามความขัดแย้ง สานพลังประชาราษฎร์ ร่วมสร้างชาติให้ยั่งยืน

“ส.ส. กัลยา” วอน สถ.เร่งปรับปรุงประปาหมู่บ้านชำรุด แนะวางท่อส่งน้ำพื้นที่เกษตร

“ส.ส. กัลยา” วอน สถ.เร่งปรับปรุงประปาหมู่บ้าน ต.หนองยาว จ.สระบุรี ชำรุด เสนอ ใช้ประโยชน์น้ำผิวดิน แนะวางท่อเชื่อมส่งน้ำป้อนพื้นที่เกษตรหน้าแล้ง

นางสาวกัลยา รุ่งวิจิตรชัย ส.ส. สระบุรี เขต 1 พรรคพลังประชารัฐ หารือในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร กรณีชาวบ้านในพื้นที่ หมู่ที่ 4 ต.หนองยาว อ.เมือง จ.สระบุรี บริเวณวัดหนองเขื่อนช้าง ได้รับความเดือดร้อนจากประปาหมู่บ้านที่ให้บริการชาวบ้านหมู่ที่ 3, 4, 5, 6 และ 7 ประมาณกว่า 500 ครัวเรือน ที่มีสภาพชำรุดและทรุดโทรม น้ำรั่วซึมบริเวณอาคารกรองน้ำ อันเนื่องจากก่อสร้างมานานกว่า 20 ปี และมีปริมาณน้ำไม่เพียงพอต่อการใช้งานจากจำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้น จึงอยากฝากท่านประธานสภาฯ ไปยังกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น (สถ.) เพื่อดำเนินการปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารที่ชำรุด และให้ขยายอาคารเพิ่มอีก 1 หลัง ในการรองรับน้ำให้เพียงพอกับปริมาณการใช้น้ำของจำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้นในปัจจุบัน

นอกจากนี้ ยังได้หารือเรื่องน้ำภาคการเกษตร โดยพบว่ามีน้ำผิวดินที่อยู่นอกเขตชลประทาน โครงการอ่างเก็บน้ำหนองสองตอนในพื้นที่ ต.พุกร่าง อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี ซึ่งสามารถนำมาต่อท่อส่งไปยังพื้นที่การเกษตร เพื่อให้เกษตรกรมีน้ำไว้ใช้งานในช่วงหน้าแล้ง และอยากให้ปรับภูมิทัศน์บริเวณอ่างเก็บน้ำดังกล่าว เพื่อให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวและสถานที่ออกกำลังกาย จึงฝากเรียนท่านประธานสภาฯ ไปยังสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) และกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ช่วยพิจารณาและเร่งดำเนินการปรับภูมิทัศน์ เพื่อให้เกิดการสร้างงานและรายได้ให้กับชาว อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี

#กัลยารุ่งวิจิตรชัย
#สสสระบุรี
#พลังประชารัฐ
#พปชร.
#สทนช.

ที่มา : facebook.com/PPRPThailand/
เมื่อวันที่ : 8 ธันวาคม 2564

" ,