โลกเปลี่ยน ไทยต้องปรับ ทางเลือกใหม่ของการเมืองไทย ก้าวข้ามความขัดแย้ง สานพลังประชาราษฎร์ ร่วมสร้างชาติให้ยั่งยืน

ส.ส.กัลยา รุ่งวิจิตรชัย ช่วยเกษตรกรรับเงินกองทุนฟื้นฟูปลูกเผือกหอม

ช่วยเกษตรกรขอรับเงินกองทุนฟื้นฟูปลูกเผือกหอม จ. สระบุรี !!!
“ส.ส. กัลยา รุ่งวิจิตรชัย พปชร. จ.สระบุรี” รับเรื่องร้องเรียนจากสมาชิกเกษตรกลุ่มผู้ปลูกเผือกหอม บ้านหมอ-หนองโดน จ.สระบุรี ที่มายื่นหนังสือขอรับเงินสนับสนุนกองทุนฟื้นฟูเกษตรกร ที่ไม่ได้จัดสรรมา 3 ปี โดยได้รับหนังสือไว้และจะนำไปหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาและดำเนินการต่อไป

#กัลยารุ่งวิจิตรชัย
#สสสระบุรี
#พลังประชารัฐ
#พปชร
#https://pprp.or.th
#https://twitter.com/pr_pprpthailand
#https://www.blockdit.com/pprp

ที่มา : facebook.com/PPRPThailand/
เมื่อวันที่ : 18 มิถุนายน 2565

" ,