โลกเปลี่ยน ไทยต้องปรับ ทางเลือกใหม่ของการเมืองไทย ก้าวข้ามความขัดแย้ง สานพลังประชาราษฎร์ ร่วมสร้างชาติให้ยั่งยืน

“ส.ส.กทม.” พรรคพลังประชารัฐแสดงจุดยืน ดันร่างพ.ร.บ.อากาศสะอาดฯ

“ส.ส. กทม.” พรรคพลังประชารัฐแสดงจุดยืน ดันร่างพ.ร.บ.อากาศสะอาดฯแก้ PM2.5 ดูแลปชช.

วันนี้(23 ธ.ค.64) เมื่อเวลา 10.00 น. ณ ห้องแถลงข่าวรัฐสภา นายจักรพันธ์ พรนิมิตร ส.ส. กทม. เขต30 ในฐานะหัวหน้าภาค กทม. พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) พร้อมด้วยนางสาวภาดาท์ วรกานนท์ ส.ส.กรุงเทพฯ เขตราชเทวี-พญาไท-จตุจักร และส.ส. พปชร.ต้องการแสดงจุดยืนในการยื่นร่างแก้ไขพระราชบัญญัติอากาศสะอาดเพื่อประชาชน พ.ศ… เสนอต่อสภาผู้แทนราษฎร

นางสาวภาดาท์ วรกานนท์ ส.ส.กรุงเทพฯ เขตราชเทวี-พญาไท-จตุจักร พปชร. กล่าวว่า การแสดงจุดยืนเพื่อเสนอยื่นร่างพระราชบัญญัติอากาศสะอาดเพื่อประชาชน พ.ศ… เสนอต่อสภาผู้แทนราษฎรครั้งนี้ เพื่อให้ดำเนินการพิจารณาใน 3 ประเด็นได้แก่ 1.เป็นการยืนยันว่าอากาศสะอาดเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชน หากเกิดการละเมิดหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ประชาชนสามารถฟ้องร้องเอาผิดรัฐได้ 2.เป็นการบูรณาการทุกหน่วยงานของรัฐและภาคเอกชนให้ทำงานร่วมกัน จากเดิมกระจัดกระจายหลายหน่วยงาน และขาดการมีส่วนร่วมจากปชช.และ 3.เพิ่มอำนาจให้ท้องถิ่น (จังหวัด,องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)สามารถจัดการปัญหาของตนเองได้โดยไม่ต้องรอการตัดสินใจจากส่วนกลาง โดยร่างกฎหมายฉบับนี้ไม่มีการจัดตั้งหน่วยงานใหม่ ไม่ได้เป็นการเพิ่มภาระงบประมาณแก่ประเทศ แต่เป็นการรวบรวมทุกหน่วยให้ทำงานร่วมกันภายใต้คณะกรรมการอากาศสะอาด

“โดยในครั้งนี้เราได้หยิบยกเอาร่างเดิมของภาคประชาชนมาแก้ไขปรับปรุงและได้ปรับชื่อ ร่างพรบอากาศสะอาดเป็น “ร่างพรบอากาศสะอาดเพื่อประชาชน” เพราะต้องการมุ่งเน้นแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนจากฝุ่น PM 2.5 ให้กับประชาชนเป็นสำคัญ” น.ส. ภาดาท์กล่าว

นอกจากนี้ ส.ส. ภาดาท์ ยังได้หารือต่อประธานสภา ให้เสนอแนะหน่วยงานรับเรื่องไปพิจารณาเพิ่มเติม ดังต่อไปนี้ 1. ขอให้พิจารณาเรื่อง พ.ร.บ.อากาศสะอาดอย่างเร่งด่วน เพื่อกำหนดมาตรการและบทลงโทษ และประกาศใช้ให้เร็วที่สุด 2. ขอให้ภาคขนส่งของรัฐนำร่อง เปลี่ยนรถยนต์จากเครื่องยนต์สันดาบ เป็นรถยนต์พลังงานไฟฟ้าให้เร็วที่สุด 3. กำหนดบทลงโทษที่หนัก โดยเฉพาะผู้ที่ลักลอบเผาป่า และ 4. สร้างแรงจูงใจอย่างเป็นรูปธรรมสำหรับทุกกลุ่มธุรกิจ เพื่อลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ โดยหน่วยงานที่รับผิดชอบ ได้แก่ กรมควบคุมมลพิษ กรุงเทพมหานคร กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงคมนาคม และกระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อพิจารณาและดำเนินการแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อให้ประชาชนคนไทยมีอากาศที่สะอาดไว้ใช้หายใจต่อไป

#พปชร
#พลังประชารัฐ
#https://pprp.or.th

ที่มา : facebook.com/PPRPThailand/
เมื่อวันที่ : 23 ธันวาคม 2564

" ,