โลกเปลี่ยน ไทยต้องปรับ ทางเลือกใหม่ของการเมืองไทย ก้าวข้ามความขัดแย้ง สานพลังประชาราษฎร์ ร่วมสร้างชาติให้ยั่งยืน

ส่งเสริมการกีฬาระดับท้องถิ่นต่อเนื่อง เพื่อความสามัคคี สุขภาพแข็งแรง!!!

ส่งเสริมการกีฬาระดับท้องถิ่นต่อเนื่อง เพื่อความสามัคคี สุขภาพแข็งแรง!!!
“ส.ส.อาญาสิทธิ์ ศรีสุวรรณ พปชร.จ.นครศรีธรรมราช” ร่วมเปิดงาน “อ้ายเลาเกมส์” ครั้งที่ 7 เพื่อสร้างขวัญและให้กำลังใจให้กับกลุ่มนักเรียนให้มีกิจกรรมดีๆ รู้รักสามัคคี สร้างความเป็นพี่เป็นน้อง ให้อภัย และห่างไกลยาเสพติด สร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนและผู้ปกครอง

#พลังประชารัฐ
#พปชร
#พรรคพลังประชารัฐ
ที่มา : facebook.com/PPRPThailand/
เมื่อวันที่ : 29 กรกฎาคม 2565

" ,