โลกเปลี่ยน ไทยต้องปรับ ทางเลือกใหม่ของการเมืองไทย ก้าวข้ามความขัดแย้ง สานพลังประชาราษฎร์ ร่วมสร้างชาติให้ยั่งยืน

“สันติ” รมช.สธ. ร่วมประชุมผู้บริหารระดับสูง เสนอแพทย์-พยาบาลเกษียณ เสริมงานด้านสาธารณสุข เพิ่มประสิทธิภาพดูแลประชาชน

“สันติ” รมช.สธ. ร่วมประชุมผู้บริหารระดับสูง เสนอแพทย์-พยาบาลเกษียณ เสริมงานด้านสาธารณสุขเพิ่มประสิทธิภาพดูแลประชาชน

วันที่ 20 กันยายน 2566 นายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เข้าร่วมประชุมผู้บริหารระดับสูงกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 9/2566 ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร ชั้น 2 อาคาร 1 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กับ นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สธ. ตลอดจนผู้บริหารของกระทรวงเข้าร่วม พร้อมร่วมมอบโล่ที่ระลึกให้กับผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

นายสันติ กล่าวในที่ประชุมว่า ประเทศไทยยังขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์ โดยเฉพาะในพื้นที่ชนบทที่ประสบปัญหามากมายซึ่งได้เคยเรียนไปแล้วว่า ตนเป็นผู้แทนราษฎรตั้งแต่ ปี 2538 เห็นสิ่งเหล่านี้บ่อยมากจนเกินไป จึงอยากฝากผู้บริหารว่า จะทำอย่างไรในการสร้างแพทย์เพิ่มขึ้น กรมไหนที่มีศักยภาพจะช่วยกันผลักดัน ซึ่งการสร้างบุคลากรทางการแพทย์จะต้องใช้เวลา กว่า 10 ปี ที่จะได้แพทย์เฉพาะทางในแต่ละสาขาที่จะต้องใช้งบประมาณจำนวนมาก จึงอยากฝากหน่วยงาน หรือกรม ที่ดูแลเรื่องนี้มาพูดคุย เพราะตนมีความต้องการที่จะแก้ปัญหา ถ้าติดเรื่องงบประมาณก็จะช่วยกันผลักดัน หรือติดที่แพทยสภาที่มีข้อจำกัดต่างๆ ก็จะพุดคุยทำความเข้าใจให้ปัญหาเหล่านี้แก้ไขไปได้ เพื่อเป็นการวางแนวทางในอนาคตรองรับประชากรของประเทศ

“ได้แสดงความยินดีกับผู้ที่ครบอายุเกษียณของ สธ. อยากเรียนว่า แพทย์ พยาบาลในชนบทที่เกษียณอายุมีจำนวนมาก ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถพวกเขาได้ส่งสัญญาณมาว่า เมื่อเกษียณอายุแล้ว แต่ร่างกายยังแข็งแรงและอยากทำงานช่วยเหลือประชาชนต่อ จึงอยากฝากไว้ว่า เป็นไปได้ไหมถ้าจะให้สมัครเข้ามาทำงานต่อเป็นลูกจ้าง หรือเข้ามาช่วยเหลืองานในโรงพยาบาลของ สธ.”

สำหรับประเด็นเรื่องบุคลากรทางการแพทย์ ที่เป็นแพทย์ และพยาบาลทำงานหลายปียังไม่สามารถบรรจุเป็นข้าราชการแพทย์ได้ อยากให้ สธ.ของบประมาณและบรรจุแพทย์เหล่านี้เป็นของรัฐ ซึ่งจากที่ดูแล้ว สธ.มีแพทย์อัตราจ้างจำนวนมาก เพื่อให้ขวัญและกำลังใจแพทย์และพยาบาลที่เป็นผู้เสียสละในการดูแลรักษาประชาชน

ที่มา: ทีมประชาสัมพันธ์ พรรคพลังประชารัฐ
วันที่: 20 กันยายน 2566

" ,