โลกเปลี่ยน ไทยต้องปรับ ทางเลือกใหม่ของการเมืองไทย ก้าวข้ามความขัดแย้ง สานพลังประชาราษฎร์ ร่วมสร้างชาติให้ยั่งยืน

ส.ส.พปชร.ภูเก็ต เดินหน้าผลักดันจัดตั้งโครงการฝึกอบรมด้านอาชีพ โครงดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ ยกระดับคุณภาพชีวิต ปชช.

ส.ส.พปชร.ภูเก็ต เดินหน้าผลักดันจัดตั้งโครงการฝึกอบรมด้านอาชีพ โครงดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ ยกระดับคุณภาพชีวิต ปชช.

พรรคพลังประชารัฐ โดย “ส.ส.นัทธี ถิ่นสาคู พปชร. จ.ภูเก็ต” พร้อมทีมงานผู้ช่วย ส.ส. ลงพื้นที่ชุมชนหินรุ่ย ตำบลเทพกระษัตรี อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต เพื่อร่วมกันหารือถึงสภาพปัญหาและความต้องการของพี่น้องประชาชน ในการดำเนินการแก้ไข และสนับสนุนพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวบ้าน ด้วยการจัดตั้งโครงการฝึกอบรมด้านอาชีพ โครงการชุมชนหินรุ่ยรักษ์สุขภาพของกลุ่มผู้สูงอายุ โดยมีนายธีระวัฒน์ วัฒนโสภณกุล ประธานชุมชน พร้อมคณะกรรมการฯ และนายประสงค์ ไตรรัตน์ อดีตนายกเทศมนตรีตำบลเทพกระษัตรี ร่วมให้ข้อมูลต่างๆ

พรรคพลังประชารัฐ เดินหน้าในการเข้าถึงดูแลประชาชนเป็นไปตามนโยบาย ที่มุ่งมั่นยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนให้กินดีอยู่ดี พร้อมการเข้าไปรับฟังปัญหา ความเดือดร้อนนำมาสู่การแก้ไขต่อไป โดยมีเป้าหมายชัดเจนในการยกระดับเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและยั่งยืน

ที่มา: ทีมประชาสัมพันธ์ พรรคพลังประชารัฐ
วันที่: 25 สิงหาคม 2565

" , ,