โลกเปลี่ยน ไทยต้องปรับ ทางเลือกใหม่ของการเมืองไทย ก้าวข้ามความขัดแย้ง สานพลังประชาราษฎร์ ร่วมสร้างชาติให้ยั่งยืน

“ส.ส. ทัศนาพร” ​เปิดการฝึก รด.ประจำปี 2564 จ.นครราชศรีมา

“ส.ส. ทัศนาพร” เปิดการฝึกรด.ประจำปี 64 จ.นครราชศรีมา พร้อมมอบหน้ากาก-แอลกอฮอล์อุปกรณ์ป้องกันการโควิด 19

สส.ทัศนาพร เกษเมธีการุณ เขต8 จ.นครราชสีมา เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกวิชาทหารนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2564 ณ ศูนย์ฝึกโรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม ต.ห้วยแถลง อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนเข้าฝึกระเบียบวินัย และเตรียมความพร้อมการเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพของประเทศ เพื่อให้การฝึกเป็นไปตามมาตรการทางสาธารณสุขด้านความปลอดภัยในการเฝ้าระวังการแพร่ระบาด โควิด 19 ยังได้มอบได้มอบแอลกอฮอล์, หน้ากาก N95, สมุดจดบันทึก และปากกาให้กับนักศึกษาวิชาทหาร

#สสทัศนาพร
#พลังประชารัฐ
#โควิด19

ที่มา : facebook.com/PPRPThailand/
เมื่อวันที่ : 17 ธันวาคม 2564

" ,