โลกเปลี่ยน ไทยต้องปรับ ทางเลือกใหม่ของการเมืองไทย ก้าวข้ามความขัดแย้ง สานพลังประชาราษฎร์ ร่วมสร้างชาติให้ยั่งยืน

ส.ส.พปชร.เพชรบูรณ์ ร่วมกิจกรรมฝึกอบรมวิชาชีพดีพร้อม กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก สร้างชุมชนเข้มแข็ง

ส.ส.พปชร.เพชรบูรณ์ ร่วมกิจกรรมฝึกอบรมวิชาชีพดีพร้อม กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก สร้างชุมชนเข้มแข็ง

พรรคพลังประชารัฐ โดย “ส.ส.สุรศักดิ์ อนรรฆพันธ์ พปชร. จ.เพชรบูรณ์ เขต 4” ร่วมเปิดกิจกรรมโครงการ “พัฒนาอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ให้ชุมชน” (ดีพร้อม) ประจำปีงบประมาณ 2565 ฝึกอบรมวิชาเสริมให้กับชาวบ้านในพื้นที่ต่างๆ อาทิ ตำบลกันจุ ตำบลสระแก้ว ตำบลบึงสามพัน และตำบลหนองแจง จังหวัดเพชรบูรณ์ ที่จัดขึ้นโดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้ความรู้ เสริมสร้างทักษะด้านอาชีพ สร้างงาน และรายได้ให้กับพี่น้องประชาชน ทั้งยังเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากให้เกิดชุมชนเข้มแข็งพึ่งพาตนเอง โดยได้รับความสนใจและมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมฝึกอบรมการทำน้ำยาล้างจาน สกรีนกระเป๋าผ้า เหรียญโปรยทาน และสบู่เหลว ซึ่งสอดคล้องกับภารพิจของพรรคพลังประชารัฐ ที่ต้องการสนับสนุนให้คนไทยทุกคนอยู่ดีกินดีอย่างมีความสุข

พรรคพลังประชารัฐ เดินหน้าในการเข้าถึงดูแลประชาชนเป็นไปตามนโยบาย ที่มุ่งมั่นยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนให้กินดีอยู่ดี พร้อมการเข้าไปรับฟังปัญหา ความเดือดร้อนนำมาสู่การแก้ไขต่อไป โดยมีเป้าหมายชัดเจนในการยกระดับเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและยั่งยืน


ที่มา: ทีมประชาสัมพันธ์ พรรคพลังประชารัฐ
วันที่: 12 กันยายน 2565

" , ,