โลกเปลี่ยน ไทยต้องปรับ ทางเลือกใหม่ของการเมืองไทย ก้าวข้ามความขัดแย้ง สานพลังประชาราษฎร์ ร่วมสร้างชาติให้ยั่งยืน

ลุงป้อม’ ยืนยัน 2ปีไม่มีภัยแล้ง เดินหน้าช่วยชาวบ้านต่อเนื่อง สานต่อ”โครงการแก้มลิง” สร้างความมั่นคงน้ำ ประชาชนอยู่ดีกินดี

ลุงป้อม’ ยืนยัน 2ปีไม่มีภัยแล้ง เดินหน้าช่วยชาวบ้านต่อเนื่อง สานต่อ”โครงการแก้มลิง” สร้างความมั่นคงน้ำ ประชาชนอยู่ดีกินดี

พล.อ.ประวิตร ลงพื้นที่ จ.ตราด ติดตามโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ ช่วยเหลือ ปชช./รองรับ EEC ชาวบ้านดีใจ ได้ใกล้ชิด รับรู้ลุงทุ่มเท จริงใจ ไม่ท้อดทิ้งปชช. อยากให้เป็น นายกฯ

เมื่อ 20 ก.พ.66, 14.30น. พล.ท.พัชร์ชศักดิ์ ปฏิรูปานนท์ ผช.โฆษก รอง นรม. เปิดเผยว่า พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รอง นรม. ในฐานะ ผอ.กอนช. พร้อมด้วย รมว.ดีอีเอส ,รมว.ศธ. ,รมช.คลัง ,รมช.กห. และคณะ ได้เดินทางลงพื้นที่ต่อเนื่องจากช่วงเช้า (จ.จันทบุรี) เพื่อไปปฎิบัติราชการพื้นที่ จ.ตราดในช่วงบ่าย โดยเมื่อเดินทางถึง โครงการแก้มลิงหนองฉุงใหญ่ อ.เขาสมิง จ.ตราด มีนายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผวจ. ให้การต้อนรับจากนั้น ได้รับฟังการบรรยายสรุปภาพรวมสถานการณ์น้ำ จาก เลขาฯ สทนช. ต่อด้วยอธิบดีกรมชลประทาน เกี่ยวกับการพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่ และอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำได้รายงานผลการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำในพื้นที่ รวมทั้ง นายก อบต.ประณีต ได้รายงานผลการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ในระดับชุมชน ที่สำคัญโดยสรุป จ.ตราด พื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ในลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก มีลำน้ำสำคัญ คือแม่น้ำตราด และมีฝนตกชุกเกือบตลอดปี มีโครงการสำคัญ ที่รัฐบาลสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำ เพื่อป้องกันน้ำท่วมและแก้ปัญหาภัยแล้ง ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่ ได้แก่โครงการแก้มลิงฉุงใหญ่ สามารถช่วยเหลือเกษตรกรได้ 1,000 ไร่ 1,244 ครัวเรือนและยังช่วยชะลอการไหลของน้ำ บรรเทาการเกิดอุทกภัยพื้นที่ตอนล่าง ,โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูคลอง ทรายขาว-หนองหวีด- คุ้งกะปาง ช่วยพื้นที่เกษตรได้ 6,000 ไร่ รวมถึง โครงการ”เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการคุณภาพน้ำบริโภค” และโครงการ”งานปิดกั้นคันดินกั้นน้ำเค็มชั่วคราว คลองเวฬุ-ท่าเสมอ” เป็นต้น

จากนั้น พล.อ.ประวิตร ได้มอบนโยบายที่สำคัญให้ สทนช. ,กรมชลประทาน ,กรมทรัพยากรน้ำ ,จังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งขับเคลื่อนโครงการน้ำ ให้แล้วเสร็จ ตามแผนงานโดยเร็ว รวมถึง เข้มงวด 10มาตรการ รองรับฤดูแล้ง เพื่อสร้างความมั่นคงด้านน้ำ อย่างยั่งยืน ตามแนวทางพระราชดำริ ร.9 และตรงกับความต้องการของประชาชน รวมทั้งเตรียมแหล่งน้ำสำรอง โดยเฉพาะให้เร่งรัดโครงการอ่างเก็บน้ำวังโตนด รองรับพื้นที่ EEC ซึ่งจะช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจท้องถิ่น และประเทศชาติ ต่อไป

พล.อ.ประวิตร ยังได้พบปะพี่น้องประชาชนที่มาให้การต้อนรับ อย่างอบอุ่น เป็นกันเอง สร้างความประทับใจให้กับประชาชน ข้าราชการ ท้องถิ่น แม้จะอยู่ห่างไกลก็เดินทางมาเยี่ยม โดยประชาชนรู้สึกดีใจที่ท่านไม่ถือตัว เข้าพบใกล้ชิดได้ง่าย ดูมีเมตตา จริงใจรักประชาชน แม้ชาวบ้านที่เดือดร้อนจะอยู่พื้นที่ห่างไกลก็ไม่เคยทอดทิ้ง จึงอยากให้ท่านเป็นนายกฯ คนต่อไป

ทั้งนี้ พล.อ.ประวิตร ได้มีโอกาสสร้างความเข้าใจ และยืนยันต่อพี่น้องประชาชน ถึงผลของการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ที่ผ่านมา ซึ่งตนได้ให้ความสำคัญเร่งด่วนต่อ การแก้ปัญหาเรื่องน้ำมาโดยตลอด ด้วยการมอบนโยบายกำหนดมาตรการรองรับฤดูแล้ง และเน้นปฏิบัติงานเชิงรุก มีการเตรียมความพร้อมก่อนถึงฤดูแล้ง เช่น การประเมินพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำ ทั้งน้ำอุปโภค-บริโภคและการเกษตร การเฝ้าระวังคุณภาพน้ำ ซึ่งส่งผลทำให้ปี62-ปี65 มีพื้นที่ประกาศภัยแล้งลดลงตามลำดับ กระทั่งปี64-65 ไม่มีการประกาศจาก ปภ. ว่ามีพื้นที่ใดเลย ประสบภัยแล้งอีก

ที่มา: ทีมประชาสัมพันธ์ พรรคพลังประชารัฐ
วันที่: 20 กุมภาพันธ์ 2566