โลกเปลี่ยน ไทยต้องปรับ ทางเลือกใหม่ของการเมืองไทย ก้าวข้ามความขัดแย้ง สานพลังประชาราษฎร์ ร่วมสร้างชาติให้ยั่งยืน

“รมช.อธิรัฐ” ลงพื้นที่โคราชดูมอบเสื้อ-หมวกกระจายทั่วถึงในชุมชน

“รมช.อธิรัฐ” ลงพื้นที่โคราชดูแลกลุ่มเปราะบางต.สำพะเนียง มอบเสื้อ-หมวก เพื่อใช้ในชีวิตประจำวันกระจายทั่วถึงในชุมชน

วันเสาร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2565 ดร.อธิรัฐ รัตนเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า ได้ลงพื้นที่ อ.โนนแดง จ.นครราชสีมา เยี่ยมและให้กำลังใจ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสใน 7 พื้นที่ตำบล สำพะเนียง เพื่อกระจายความช่วยเหลือให้ชุมชนอย่างทั่วถึง ซึงกลุ่มคนเหล่านี้ ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ เพราะอยู่ในกลุ่มเปราะบาง และมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโควิด-19

โดยได้มีการจัดมอบเสื้อ หมวก และปฏิทิน จำนวน 970 ชุด ได้แก่ ศาลา SML สระหนองหวาย ต.สำพะเนียง จำนวน 215 ชุด ในงานร่วมงานอุปสมบท นายอิทธิพัทธ์ สุวรรณรัตน์ และในงานพิธีฉลองอัฐิทำบุญ 100 พ่อปิ่น สรสิทธิ์ ณ บ้านสำพะเนียง นอกจากนี้ยังได้แจกจ่ายในวัดสำพะเนียง ต.สำพะเนียง จำนวน 360 ชุด ศาลา SML สระหนองหญ้าขาว ต.สำพะเนียง จำนวน 180 ชุด และ วัดบ้านฝาง ต.สำพะเนียง จำนวน 215 ชุด

ที่มา : facebook.com/PPRPThailand/
เมื่อวันที่ : 26 กุมภาพันธ์ 2565

" ,