โลกเปลี่ยน ไทยต้องปรับ ทางเลือกใหม่ของการเมืองไทย ก้าวข้ามความขัดแย้ง สานพลังประชาราษฎร์ ร่วมสร้างชาติให้ยั่งยืน

ยึดมั่นไม่เปลี่ยนแปลง “โฆษกพปชร.” ย้ำจุดยืนพลังประชารัฐ เทิดทูน 3 สถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ค้านแก้ม. 112 “บิ๊กป้อม” เดินหน้า 3 พันธกิจประชารัฐ

ยึดมั่นไม่เปลี่ยนแปลง “โฆษกพปชร.” ย้ำจุดยืนพลังประชารัฐ เทิดทูน 3 สถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ค้านแก้ม. 112 “บิ๊กป้อม” เดินหน้า 3 พันธกิจประชารัฐ

ดร.พัชรินทร์ ซำศิริพงษ์ ส.ส.กทม.เขต 2 ในฐานะโฆษกพรรคพลังประชารัฐ เปิดเผยถึงจุดยืนของพรรค ต่อการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ว่า ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งกับการแก้ไข มาตรา 112 ที่เป็นบทบัญญัติ ในการคุ้มครองประมุขของรัฐ ซึ่งเราชัดเจนมาโดยตลอด ต่อการเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ตามระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข โดยพรรคพลังประชารัฐ จะยึดมั่นแนวทางนี้ ไม่มีเปลี่ยนแปลง

นอกจากนี้ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี หัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ ยังมุ่งมั่นให้ประชาชนอยู่ดีกินดี มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ขจัดความเหลื่อมล้ำ และสานต่อพันธกิจเพื่อประชาชน คือสวัสดิการประชารัฐ ดูแลประชาชนทุกคนให้เข้าถึงสวัสดิการขั้นพื้นฐาน ด้วยแนวคิด “จากครรภ์มารดาสู่เชิงตะกอน” ซึ่งเป็นนโยบายหลักที่จะดูแลประชาชน ในทุกช่วงชีวิต รวมถึงเศรษฐกิจประชารัฐ ด้วยการสร้างความสามารถและโอกาสที่เท่าเทียม ตลอดจนสังคมประชารัฐ ที่มุ่งขับเคลื่อนสังคมให้สงบสุข เข้มแข็ง และแบ่งปัน

ที่มา: ทีมประชาสัมพันธ์ พรรคพลังประชารัฐ
วันที่: 20 ตุลาคม 2565