โลกเปลี่ยน ไทยต้องปรับ ทางเลือกใหม่ของการเมืองไทย ก้าวข้ามความขัดแย้ง สานพลังประชาราษฎร์ ร่วมสร้างชาติให้ยั่งยืน

ส.ส.พปชร.กทม. มอบสิ่งของให้กำลังใจกลุ่มเปราะบาง แบ่งเบาภาระ-ยกระดับคุณภาพชีวิต ปชช.

ส.ส.พปชร.กทม. มอบสิ่งของให้กำลังใจกลุ่มเปราะบาง แบ่งเบาภาระ-ยกระดับคุณภาพชีวิต ปชช.

พรรคพลังประชารัฐ โดย “ส.ส.ดร.พัชรินทร์ ซำศิริพงษ์ พปชร.กทม.เขต 2” พร้อมด้วยทีมงาน ลงพื้นที่เขตปทุมวัน บางรัก และสาทร เพื่อพบปะและเยี่ยมเยียนพี่น้องประชาชนในกลุ่มผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียง พร้อมกันนี้ได้นำถุงผ้าปันน้ำใจมามอบให้กับกลุ่มผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียง เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและแบ่งเบาภาระความเป็นอยู่ให้กับกลุ่มคนดังกล่าว

ทั้งนี้ ส.ส.ดร.พัชรินทร์ ยังได้ร่วมพูดคุยและรับฟังปัญหาความเดือดร้อน รวมถึงข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อนำมาจัดทำเป็นแนวทางในการปรับปรุงและแก้ไขปัญหา เพื่อนำไปสู่การพัฒนาในการยกระดับความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับพี่น้องประชาชน ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของพรรคพลังประชารัฐ ที่ต้องการดูแลและแก้ไขในเรื่องปากท้องของคนไทยให้กินดีอยู่ดีอย่างยั่งยืน

พรรคพลังประชารัฐ เดินหน้าในการเข้าถึงดูแลประชาชนเป็นไปตามนโยบาย ที่มุ่งมั่นยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนให้กินดีอยู่ดี พร้อมการเข้าไปรับฟังปัญหา ความเดือดร้อนนำมาสู่การแก้ไขต่อไป โดยมีเป้าหมายชัดเจนในการยกระดับเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและยั่งยืน

ที่มา: ทีมประชาสัมพันธ์ พรรคพลังประชารัฐ
วันที่: 24 สิงหาคม 2565

" , ,