โลกเปลี่ยน ไทยต้องปรับ ทางเลือกใหม่ของการเมืองไทย ก้าวข้ามความขัดแย้ง สานพลังประชาราษฎร์ ร่วมสร้างชาติให้ยั่งยืน

“พล.อ.ประวิตร” หนุนวิสาหกิจร่วมโครงการบริหารที่ดิน พัฒนาที่ทำกินสร้างรายได้เกษตร มั่นคง ยั่งยืน

“พล.อ.ประวิตร” หนุนวิสาหกิจร่วมโครงการบริหารที่ดิน
พัฒนาที่ทำกินสร้างรายได้เกษตร มั่นคง ยั่งยืน

พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี . ได้เป็นประธานการประชุมทางไกล และตรวจเยี่ยม “โครงการบริหารจัดการที่ดิน อย่างยั่งยืน 12 พื้นที่ 8จังหวัด” ผ่านระบบ วีดีโอคอนเฟอเรนซ์ โดย มีสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) หรือ บจธ.ร่วมประชุม ทั้งนี้ เพื่อรับทราบความก้าวหน้าของการดำเนินงาน และปัญหาข้อขัดข้องของวิสาหกิจชุมชน 12 พื้นที่ ใน 8จังหวัด โดย พล.ท.พัชร์ชศักดิ์ ปฏิรูปานนท์ ผู้ช่วยโฆษก รองนายกรัฐมนตรีได้รายงานความคืบหน้าผลการดำเนินงานตามโครงการบริหารจัดการที่ดิน อย่างยั่งยืน ประกอบด้วย 8 พื้นที่
1.จ.เชียงราย ประกอบด้วย กลุ่มศาสตร์พระราชา วัดพุทธอุทยานดอยอินทรีย์ ,กลุ่มเชียงรายอุ่นไอรักษ์ ,กลุ่มเกษตรกรรมยั่งยืนโยนกนคร
2.จ.เชียงใหม่ ประกอบด้วย กลุ่มเกษตรยั่งยืนบ้านดงหลวง ,กลุ่มปฏิรูปที่ดินบ้านห้วยม่วงเพื่อการผลิตลำไยคุณภาพ
3. จ.ตาก ได้แก่ กลุ่มศาสตร์พระราชาบ้านมั่นคงเมืองแม่สอด
4.จ.นครราชสีมา ได้แก่ กลุ่มไร่นาสวนผสมเกษตรกรฐานรากช่องโคพัฒนา
5. จ.จันทบุรี ได้แก่ กลุ่มเกษตรกรรุ่นใหม่พัฒนา
6. จ.ฉะเชิงเทรา ได้แก่ กลุ่มเกษตรประมงธรรมชาติ
7. จ.เพชรบุรี ได้แก่ กลุ่มแก้วกล้า
8. จ.สุราษฎร์ธานี ประกอบด้วย กลุ่มรวมพลังสร้างอาชีพวัดประดู่ ,กลุ่มสหกรณ์การเกษตรสหพันธ์เกษตรกรภาคใต้(ชุมชนน้ำแดงพัฒนา)
อย่างไรก็ตามทุกวิสาหกิจชุมชน ต่างมีการดำเนินโครงการมาอย่างต่อเนื่อง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และประสบผลสำเร็จ เป็นรูปธรรม ชาวบ้านและเกษตรกร มีความสุข อยู่ดีกินดี รวมถึงหน่วยงานของภาครัฐในพื้นที่ ได้ให้การช่วยเหลือสนับสนุน อย่างเต็มที่ ไม่ว่าจะเป็น กรมป่าไม้,กรมพัฒนาที่ดิน,กรมส่งเสริมสหกรณ์,องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น,กรมพัฒนาชุมชน,กรมพลังงาน,กรมทางหลวงกองทัพภาค และหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ตลอดจนสถาบันการศึกษาในพื้นที่ เป็นต้น
นอกจากนี้ พล.อ.ประวิตร ย้ำในที่ประชุมว่าได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประสาน บจธ. เร่งให้ความช่วยเหลือโครงการต่างๆ อย่างต่อเนื่อง และสนับสนุนตามที่ร้องขอของพี่น้องเกษตรกร เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่สามารถทำการเกษตรของตนเองได้รวดเร็วยิ่งขึ้น เพื่อให้มีรายได้ ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น พร้อมกล่าวเสริมว่า รัฐบาลมีความห่วงใย ความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชน ในทุกพื้นที่ และพร้อมให้ความช่วยเหลือ อย่างดีที่สุด ต่อไป


ที่มา: ทีมประชาสัมพันธ์ พรรคพลังประชารัฐ
วันที่: 17 สิงหาคม 2565

" ,