โลกเปลี่ยน ไทยต้องปรับ ทางเลือกใหม่ของการเมืองไทย ก้าวข้ามความขัดแย้ง สานพลังประชาราษฎร์ ร่วมสร้างชาติให้ยั่งยืน

พล.อ.ประวิตร สั่งตื่นตัวเฝ้าระวังแก้ปัญหา PM 2.5 เตรียมแผนเชิงรุกป้องกัน ปชช.ทั่วปท.และ กทม. หลังลมหนาวเยือน

พล.อ.ประวิตร สั่งตื่นตัวเฝ้าระวังแก้ปัญหา PM 2.5
เตรียมแผนเชิงรุกป้องกัน ปชช.ทั่วปท.และ กทม. หลังลมหนาวเยือน

พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ได้กำชับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประสานกับกระทรวงมหาดไทย กทม.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามเฝ้าระวังคุณภาพอากาศ PM 2.5 หลังความกดอากาศสูงและมวลอากาศเย็นแผ่ปกคลุม โดยเริ่มมีผลหลายพื้นที่ทั่วประเทศ รวมทั้ง กรุงเทพมหานครฯ

โดยขอให้ประสานขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ ที่ให้ความสำคัญ การสื่อสารเชิงรุก แจ้งเตือนป้องกันกับประชาชน ยกระดับเพิ่มความเข้มปฏิบัติการ ทั้งการบังคับใช้กฎหมายและมาตรการต่างๆที่กำหนด รวมทั้งการสร้างการมีส่วนร่วม โดยเฉพาะการสร้างความตระหนักรู้และร่วมมือกันในช่วงเวลาวิกฤต ทั้งนี้ให้ขับเคลื่อนการปฏิบัติให้มีผลและครอบคลุมเป้าหมายทั้ง พื้นที่เมือง พื้นที่เกษตรกรรม และพื้นที่ป่า เพื่อลดต้นเหตุของการเกิดปัญหาให้เป็นผล ทั้งนี้ขอให้ประสานการทำงานร่วมกัน สธ.เข้าไปช่วยดูแลกลุ่มเปราะบาง ทั้งเด็ก ผู้สูงวัยและสตรีมีครรภ์ ในภาพรวม

ที่มา: ทีมประชาสัมพันธ์ พรรคพลังประชารัฐ
วันที่: 23 ธันวาคม 2565

" ,