โลกเปลี่ยน ไทยต้องปรับ ทางเลือกใหม่ของการเมืองไทย ก้าวข้ามความขัดแย้ง สานพลังประชาราษฎร์ ร่วมสร้างชาติให้ยั่งยืน

“พล.อ.ประวิตร “ พร้อมขับเคลื่อนมาตรการลดปัญหาโลกร้อน เตรียมทำรายงานความก้าวหน้าไทยร่วมแก้ไขเสนอUN

“พล.อ.ประวิตร “ พร้อมขับเคลื่อนมาตรการลดปัญหาโลกร้อน

เตรียมทำรายงานความก้าวหน้าไทยร่วมแก้ไขเสนอUN

เมื่อ 7 ธ.ค.65 พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ได้เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ (กนภ.) ครั้งที่4/2565 ณ ห้องประชุมมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

พล.ท.พัชร์ชศักดิ์ ปฏิรูปานนท์ ผู้ช่วยโฆษก รอง นายกรีฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมได้รับทราบ ผลการประชุม รัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติ ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ 27 (COP 27) จัดขึ้นระหว่าง วันที่ 3-18 พ.ย.65 ณ เมืองชาร์ม เอล เชค อียิปต์ โดยมีประมุขของรัฐและหัวหน้ารัฐบาล รวม 102 ประเทศ ซึ่งประเทศไทย มีนาย วราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทส. เข้าร่วมกล่าวถ้อยแถลงในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทย และได้ยืนยันความพยายามของไทยที่ดำเนินการอย่างเต็มที่ร่วมกับประเทศต่างๆ ตามกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติ เพื่อลดก๊าซเรือนกระจก หรือลดภาวะโลกร้อน และรับทราบการปรับปรุงการแบ่งส่วนราชการภายใน ก.ทรัพย์ โดยขอเปลี่ยนชื่อ จาก”กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม” เป็น”กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพพูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม” และปรับปรุงโครงสร้างภายในให้มีความเหมาะสม ต่อไป

นอกจากจากนี้ที่ประชุม ได้มีการพิจารณาเห็นชอบ (ร่าง)รายงานความก้าวหน้าราย 2 ปี ฉบับที่ 4 เพื่อเสนอกับสำนักงานกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติ ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับการจัดทำบัญชีก๊าซเรือนกระจก ,การดำเนินงานด้านการลดก๊าซเรือนกระจก และข้อจำกัดเกี่ยวกับการเสริมสร้าง ศักยภาพ เทคโนโลยี เป็นต้น และเห็นชอบ(ร่าง)บันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการเสริมสร้างความสามารถในการรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ในลุ่มน้ำของประเทศไทย ด้วยการบริหารจัดการน้ำ ที่มีประสิทธิภาพและการเกษตรแบบยั่งยืน เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ เสริมสร้างความสามารถในการรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงฯ จากกองทุนภูมิอากาศสีเขียว (GCF) ต่อไป

พล.อ.ประวิตร ได้กำชับให้ คณะกรรมการฯ และก.ทรัพย์ฯ รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน และรายงานให้ทราบอย่างต่อเนื่อง พร้อมขอบคุณ รมว.ทส.ในการขับเคลื่อนมาตรการภายใต้กรอบของ UN ที่ผ่านมาด้วยดี โดยเฉพาะการนำเสนอถ้อยแถลงที่ได้สร้างภาพลักษณ์ ความเชื่อมั่นของไทยอย่างโดดเด่น ต่อนานาประเทศ บนเวทีโลกได้อย่างน่าภาคภูมิใจ


ที่มา: ทีมประชาสัมพันธ์ พรรคพลังประชารัฐ
วันที่​: 7 ธันวาคม 2565

" ,