โลกเปลี่ยน ไทยต้องปรับ ทางเลือกใหม่ของการเมืองไทย ก้าวข้ามความขัดแย้ง สานพลังประชาราษฎร์ ร่วมสร้างชาติให้ยั่งยืน

พล.อ.ประวิตร’ ปลื้มแก้ปัญหาที่ดินทำกินคืบหน้าลำปาง-พะเยา เร่งคุมเข้มยาเสพติด ลดปัญหาฝุ่นภาคเหนือเพิ่มคุณภาพชีวิต

พล.อ.ประวิตร’ ปลื้มแก้ปัญหาที่ดินทำกินคืบหน้าลำปาง-พะเยา
เร่งคุมเข้มยาเสพติด ลดปัญหาฝุ่นภาคเหนือเพิ่มคุณภาพชีวิต

พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี พร้อมคณะ เดินทางขึ้นเหนือ จว.พะเยาและลำปาง ติดตามการขับเคลื่อนที่ดินทำกิน และการพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่ภาคเหนือ โดยมี ผวจ.พะเยา และลำปาง รวมทั้งหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ โดยรับฟังการบรรยายสรุป ณ ศาลากลาง จว.ลำปาง ภาพรวมพื้นที่ภาคเหนือ ยังมีปัญหาการแพร่ระบาดยาเสพติด จากการเป็นศูนย์กลางชุมทางภาคเหนือ และความคืบหน้าขับเคลื่อนแก้ปัญหาที่ดินทำกินให้ประชาชน โดยเฉพาะพื้นที่บุกรุกป่าสงวนและเขตอุทยาน ซึ่งมอบให้ประชาชน สามารถอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างเป็นระบบ

พล.อ.ประวิตร’ กล่าวพอใจ คทช.ลำปาง ในการแก้ปัญหาที่ดินทำกินตามนโยบายของรัฐบาล ที่มีความคืบหน้าใน 27 พื้นที่ กว่า 58,000 ไร่ รวม 14,366 แปลง สามารถให้ประชาชนทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าสงวนและจัดสรรที่ดินให้ประชาชนที่ไม่มีที่ดินทำกินในเขตป่าโดยไม่ได้ถูกต้องตามกฎหมายได้ถึง 14,366 ราย โดยย้ำขอให้ ทส.และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าไปแก้ปัญหาการตัดไม้ทำลายป่าและฟื้นฟูพื้นที่บุกรุกเดิม และให้เข้าไปส่งเสริมพัฒนาอาชีพประชาชนที่ได้รับการจัดสรรที่ดินทำกินและการเข้าถึงแหล่งทุน ให้สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตบนหลักเศรษฐกิจพอเพียง โดยให้เร่งขยายผลไปยังพื้นที่ต่างๆทุกภาคทั่วประเทศ

พล.อ.ประวิตร’ ยังได้ย้ำ ขอให้เตรียมการรองรับการแก้ปัญหาหมอกควัน ไฟป่าและ PM 2.5 ในฤดูแล้งที่จะมาถึง โดยกำชับฝ่ายปกครองและส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ให้ความสำคัญกับการแก้ปัญหายาเสพติดในชุมชน โดยเฉพาะรอบสถานศึกษาและสถานประกอบการชุมชน และที่มีกระจายอยู่ตามหมู่บ้านต่างๆ โดยให้พิจารณา ขับเคลื่อนความเข้มแข็งกลไกภาคประชาชนและจูงใจการมีส่วนร่วมมากขึ้น ทั้งนี้ขอให้ตำรวจ ต้องลงพื้นที่กระจายทำงานร่วมกับฝ่ายปกครองต่อเนื่องกันไป โดยให้รับฟังการประเมินผลจากชุมชนเป็นระยะๆ

ต่อจากนั้น รอง นรม.ได้เดินทางไป อ.แม่เมาะ มอบหนังสืออนุญาตหรืออยู่อาศัยในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ในการทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าแม่โป่งกว่า 1,200 ไร่ และมอบสุดประจำตัวผู้ได้รับการคัดเลือกให้ทำกินในที่ดินแปลงรวมกับผู้แทนประชาชนในพื้นที่


ที่มา: ทีมประชาสัมพันธ์ พรรคพลังประชารัฐ
วันที่: 16 มกราคม 2566

" ,