โลกเปลี่ยน ไทยต้องปรับ ทางเลือกใหม่ของการเมืองไทย ก้าวข้ามความขัดแย้ง สานพลังประชาราษฎร์ ร่วมสร้างชาติให้ยั่งยืน

“พล.อ.ประวิตร” ตรวจพื้นที่รับน้ำเสีย แหล่งเพาะพันธ์สัตว์น้ำทะเล บางตะบูน เพชรบุรี หวั่นสร้างผลกระทบอาชีพประมงพื้นบ้าน เร่งพัฒนาแหล่งน้ำให้สมบูรณ์ รับท่องเที่ยวขยายตัว ฟื้นศก.ท้องถิ่น

“พล.อ.ประวิตร” ตรวจพื้นที่รับน้ำเสีย แหล่งเพาะพันธ์สัตว์น้ำทะเล บางตะบูน เพชรบุรี
หวั่นสร้างผลกระทบอาชีพประมงพื้นบ้าน เร่งพัฒนาแหล่งน้ำให้สมบูรณ์ รับท่องเที่ยวขยายตัว ฟื้นศก.ท้องถิ่น

เมื่อ 31 มี.ค.66 พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และผอ.กอนช. ได้ลงพื้นที่ไปยัง เทศบาล ต.บางตะบูน อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี และร่วมหารือกับจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยได้รับฟังการบรรยายสรุปภาพรวมของจังหวัดเพชรบุรี จาก ผวจ.และสภาพปัญหา ผลกระทบของน้ำเน่าเสีย ในพื้นที่ ต.บางตะบูน จากนายกเทศมนตรี รวมทั้ง รับทราบรายงานแผนงานและโครงการพัฒนาแหล่งน้ำที่สำคัญ และแนวทางการแก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสีย ใน 3 จังหวัด (ราชบุรี สมุทรสงคราม และเพชรบุรี) จากเลขาฯ สทนช.

พล.อ.ประวิตร ได้กล่าวมอบนโยบาย การปฎิบัติงานที่สำคัญ เนื่องจากปัจจุบัน จ.เพชรบุรี มีแหล่งท่องเที่ยวและมีกิจกรรมหลากหลายด้าน จึงมีความต้องการใช้น้ำในปริมาณที่สูงมาก และในบางพื้นที่ยังมีปัญหา สภาพน้ำเน่าเสีย ซึ่งส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ ของพี่น้องประชาชน โดยได้กำชับ สทนช.ให้เร่งบูรณาการทุกหน่วยงานในการแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำ ในพื้นที่รอยต่อ 3จังหวัด (ราชบุรี-สมุทรสงคราม-ประจวบคีรีขันธ์) และปฏิบัติตาม 10 มาตรการรองรับฤดูแล้ง โดยเคร่งครัด รวมทั้งเร่งรัดแก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสีย ในพื้นที่ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมย้ำ เทศบาล ต.บางตะบูน ต้องดูแลการใช้น้ำในพื้นที่ให้มีคุณภาพ และเพียงพอต่ออนาคต และลดการสูญเสียของน้ำในระบบ ด้วย

พล.อ.ประวิตร ยังได้พบปะพี่น้องประชาชนที่มาให้การต้อนรับ เป็นจำนวนมากอย่างใกล้ชิด เป็นกันเอง พร้อมทั้งได้สะท้อนความห่วงใยจากรัฐบาล ที่มีต่อประชาชนทุกคน ทุกครัวเรือน ในความจำเป็นที่ต้องการใช้น้ำมากขึ้นในอนาคตและจะพยายามให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบอย่างเต็มที่ จากปัญหาน้ำเสีย ทำให้หอยแครงพื้นบ้านมีปริมาณลดลง โดยคำนึงถึงความผาสุขในวิถีชีวิตของพี่น้องประชาชน เป็นสำคัญ

ที่มา: ทีมประชาสัมพันธ์ พรรคพลังประชารัฐ
วันที่: 31 มีนาคม 2566

" ,