โลกเปลี่ยน ไทยต้องปรับ ทางเลือกใหม่ของการเมืองไทย ก้าวข้ามความขัดแย้ง สานพลังประชาราษฎร์ ร่วมสร้างชาติให้ยั่งยืน

“พล.อ.ประวิตร”สานสัมพันธ์ออสเตรเลียเดินหน้าร่วมมือทุกมิติ ร่วมหนุนตั้งศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลปราบปรามค้ามนุษย์ระดับสากล

“พล.อ.ประวิตร”สานสัมพันธ์ออสเตรเลียเดินหน้าร่วมมือทุกมิติ
ร่วมหนุนตั้งศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลปราบปรามค้ามนุษย์ระดับสากล

2 พ.ย.65 พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ได้ให้การต้อนรับ นางสาวเพนนี หว่อง รัฐมนตรีว่าการต่างประเทศ เครือรัฐออสเตรเลีย เพื่อหารือ และแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ในการกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่าง2ประเทศ ในโอกาสครบรอบ 70 ปี และเดินหน้าในการยกระดับความร่วมมือด้านการต่อต้านการค้ามนุษย์ของทั้งสองประเทศ

พล.อ.ประวิตร ได้กล่าวแสดงความมุ่งมั่นของรัฐบาลไทย ในการต่อต้านการค้ามนุษย์อย่างจริงจัง โดยให้เป็นวาระแห่งชาติเพื่อขจัดการค้ามนุษย์ในทุกรูปแบบ และให้หมดไปจากประเทศไทยโดยเร็วที่สุด ซึ่งในฐานะเป็นประธานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ได้พยายามยกระดับเทียร์ (Tier) สถานการณ์ค้ามนุษย์ของไทย จนได้รับการจัดอันดับขึ้นเป็น เทียร์2 ในปีนี้ และยืนยันจะขับเคลื่อนการแก้ปัญหาต่อเนื่องให้มากขึ้น โดยร่วมกับภาคต่างประเทศ ต่อไป พล.อ.ประวิตร ยังได้ขอบคุณรัฐบาลออสเตรเลีย ที่สนับสนุนความร่วมมือที่ผ่านมา พร้อมได้จัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศเพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์ ในโอกาสนี้ ซึ่งถือเป็นหมุดหมายสำคัญที่จะยืนยันความตั้งใจของไทย ต่อไป

พล.ท.พัชร์ชศักดิ์ ปฏิรูปานนท์ ผู้ช่วยโฆษก รองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ทั้งสองฝ่ายจะร่วมมือกันส่งเสริมความสัมพันธ์ให้ใกล้ชิดและครอบคลุมในหลายมิติให้มากยิ่งขึ้น ทั้งด้านการค้า การลงทุนเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจระหว่างกัน และการแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคง โดยเฉพาะด้านการปราบปรามการค้ามนุษย์ ที่ยังเป็นปัญหาสำคัญ โดยพล.อ.ประวิตรได้ร่วมเป็นสักขีพยานพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วย ความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลออสเตรเลีย ในการจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศเพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์ โดยมี นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ฝ่ายไทย ลงนามร่วมกับ นางสาวเพนนี หว่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศ ประเทศออสเตรเลีย

นางสาว เพนนี หว่อง ได้กล่าวย้ำถึงความสัมพันธ์ที่แนบแน่นในระดับต่างๆของทั้ง 2ประเทศ และยินดีให้การสนับสนุนไทยในการยกระดับความร่วมมือมิติต่างๆ และด้านการต่อต้านการค้ามนุษย์ โดยจะส่งเสริมความร่วมมือด้านวิชาการ รวมทั้งเพิ่มศักยภาพของเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมาย การสืบสวนดำเนินคดีในระดับประเทศและระดับภูมิภาคอาเซียน

พล.อ.ประวิตร ยังได้ให้การต้อนรับ นางอภิญญา ทาจิตต์ รอง ผอ.ศูนย์อภิบาลผู้เดินทางทางทะเล ซึ่งได้รับรางวัล TIP Report Hero ประจำปี 2565 จากสหรัฐ พร้อมกล่าวชื่นชม มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีที่ได้รับรางวัลดังกล่าวและสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทย อย่างน่าภาคภูมิใจ ซึ่ง นางอภิญญาฯ ยังได้รายงาน ผลการเดินทางไปชี้แจงการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ของไทย ณ สำนักงานตรวจสอบและต่อต้านการค้ามนุษย์ ประเทศสหรัฐอเมริกา ให้ทราบด้วย


ที่มา: ทีมประชาสัมพันธ์ พรรคพลังประชารัฐ
วันที่: 2 พฤศจิกายน 2565

" ,