โลกเปลี่ยน ไทยต้องปรับ ทางเลือกใหม่ของการเมืองไทย ก้าวข้ามความขัดแย้ง สานพลังประชาราษฎร์ ร่วมสร้างชาติให้ยั่งยืน

“พล.อ.ประวิตร”ปลื้มปชช.ตอบรับนโยบายสวัสดิการประชารัฐ ลุยขยายผลต่อเนื่อง ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างเศษฐกิจยั่งยืน

"พล.อ.ประวิตร"ปลื้มปชช.ตอบรับนโยบายสวัสดิการประชารัฐ ลุยขยายผลต่อเนื่อง ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างเศษฐกิจยั่งยืน

พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และ หัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ (พปชร. ) เปิดเผยถึง นโยบาย 3 พันธกิจหลักของพรรคพลังประชารัฐ ที่ประกอบด้วย 1.สวัสดิการประชารัฐ ขจัดความเหลื่อมล้ำ 2.เศรษฐกิจประชารัฐ สร้างความสามารถและโอกาสที่เท่าเทียม และ 3.สังคมประชารัฐ สงบสุข เข้มแข็ง แบ่งปัน โดยการดำเนินการในส่วนของ สวัสดิการประชารัฐ เป็นหนึ่งในเสาหลัก และนโยบายที่พรรคผลักดันให้เกิดขึ้นในรัฐบาลปัจจุบัน นับเป็นความสำเร็จ และได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากประชาชนช่วงนี้ อยู่ระหว่างการเปิดให้ลงทะเบียนรอบใหม่ของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ประชาชนให้ความสนใจ มีการลงทะเบียนจำนวนมาก เพราะเป็นแนวทางที่ประชาชนได้ประโยชน์ สามารถเข้าถึงสวัสดิการของรัฐ ได้รับการดูแล ทั้งในด้านคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น การดูแลเบี้ยยังชีพของผู้สูงวัย ตลอดจนผู้มีรายได้น้อย หรือกลุ่มเปราะบาง

สำหรับการขับเคลื่อน และสานต่อ นโยบายสวัสดิการประชารัฐ พปชร. เล็งเห็นความสำคัญ ที่ต้องการให้ประชาชนได้รับสวัสดิการที่มีคุณภาพ เพื่อเป็นหลักประกันในการดำเนินชีวิต สามารถเข้าถึงอย่างเท่าเทียม มองว่าเป็นนโยบายที่ตอบสนองคนไทยทุกคน นับแต่วันแรกที่มีลมหายใจ จนถึงวันสุดท้ายของลมหายใจ จึงเป็นที่มาของแนวคิด จากครรภ์มารดาสู่เชิงตะกอน สวัสดิการประชารัฐ

ทั้งนี้ได้แบ่งการดูแลสวัสดิประชารัฐตาม ช่วงวัย ดังนี้

  1. ช่วงอยู่ในครรภ์ จนถึง 6 ปี ต้องเติบโตอย่างมีคุณภาพ โภชนาการครบถ้วน พัฒนาการตามวัย
  2. อายุ 7-18 ปี : การศึกษามีคุณภาพอย่างเท่าเทียม เพิ่มทางเลือกทางการศึกษาให้เหมาะสมกับโลกที่เปลี่ยนไป
  3. อายุ 18-40 ปี : สวัสดิการคุ้มครองแรงงานในและ นอกระบบ ฝึกอบรมเพิ่มทักษะ รองรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคต
  4. อายุ 40-60 ปี : ดูแลสวัสดิการเสริมด้านสุขภาพ ครอบคลุมประชาชนทุกคน
  5. อายุ 60 ปีขึ้นไป : เบี้ยยังชีพ บ้านพัก และสวัสดิการผู้สูงอายุ

    อย่างไรก็ตามเป้าหมายต่อไปที่จะผลักดันการใช้ สวัสดิการประชารัฐ ให้เกิดประสิทธิภาพ พรรคพลังประชารัฐไม่ได้เน้นเพียงกลุ่มเปราะบางเท่านั้น แต่ต้องการให้ประชาชนทุกคนได้เข้าถึงสิ่งจำเป็นขั้นพื้นฐาน สนับสนุนให้เกิดฐานข้อมูลขนาดใหญ่หรือ บิ๊กดาต้าด้านสวัสดิการ เพื่อออกแบบสวัสดิการสำหรับคนต่างกลุ่ม ต่างวัย ได้อย่างครอบคลุม และถูกฝาถูกตัว ผ่านบัตรประชาชน

“เป้าหมายสำคัญ คือ ลดความเหลื่อมล้ำอย่างยั่งยืน และสร้างความเท่าเทียมให้กับพี่น้องประชาชนคนไทย เพราะพรรคพลังประชารัฐห่วงใยและพร้อมดูแลพี่น้องประชาชนอย่างครอบคลุมทุกกลุ่ม ทุกคน โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง”พล.อ.ประวิตรกล่าว

ที่มา: ทีมประชาสัมพันธ์ ​พรรคพลังประชารัฐ
วันที่: 19 ตุลาคม 2565

"พล.อ.ประวิตร"ปลื้มปชช.ตอบรับนโยบายสวัสดิการประชารัฐ ลุยขยายผลต่อเนื่อง ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างเศษฐกิจยั่งยืน

" ,