โลกเปลี่ยน ไทยต้องปรับ ทางเลือกใหม่ของการเมืองไทย ก้าวข้ามความขัดแย้ง สานพลังประชาราษฎร์ ร่วมสร้างชาติให้ยั่งยืน

“พล.อ.ประวิตร”นำทีมเปิดตัวว่าที่ผู้สมัครชุดใหญ่ 71 คนล็อคพื้นที่กทม.- ตจว. ประกาศใช้พื้นที่ป้อมปราบศัตรูพ่ายชื่อมงคลปักหมุดปราศรัยใหญ่ในกทม.

“พล.อ.ประวิตร”นำทีมเปิดตัวว่าที่ผู้สมัครชุดใหญ่ 71 คนล็อคพื้นที่กทม.- ตจว.
ประกาศใช้พื้นที่ป้อมปราบศัตรูพ่ายชื่อมงคลปักหมุดปราศรัยใหญ่ในกทม.

วันที่ 24 มกราคม 2566 เวลา 16.30 น. พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) นำทีมคณะผู้บริหารพรรค ประกอบด้วย นายวิรัช รัตนเศรษฐ รองหัวหน้าพรรค นายไพบูลย์ นิติตะวัน รองหัวหน้าพรรค ศ.ดร.นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ เหรัญญิกพรรค และนายสกลธี ภัททิยกุล ในฐานะหัวหน้าทีมกทม. ที่ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกพรรคอย่างเป็นทางการ พร้อมร่วมเปิดตัวว่าที่ผู้สมัครทั้งหมด 71 คน ทั้งในกรุงเทพ และต่างจังหวัด ณ ที่ทำการพรรคพลังประชารัฐ

พล.อ.ประวิตรกล่าวว่า จากช่วงที่ผ่านมาได้เปิดไปแล้ว 350 คน และจะทยอยเปิดให้ต่อเนื่องให้ครบทุกเขตเลือกตั้ง คาดว่าจะส่งให้ครบ 400 คน ทุกจังหวัด และย้ำให้ว่าที่ผู้สมัครทั้งหมดเร่งลงพื้นที่พบปะประชาชน ให้ได้มากที่สุด ทุกคนได้ผ่านการฝึกอบรมและรู้แล้วว่าจะดำเนินการอย่างไรในการลงพื้นที่ และนำนโยบายของพรรคไปหาเสียง โดยให้อยู่ภายใต้กฎหมายการเลือกตั้งอย่างเคร่งครัด ตามกรอบของคณะกรรมการเลือกตั้ง (กกต.)

“ ทุกคนต้องทำงานอย่างหนักทาง ชนอกจากความหวังอยู่ที่ผู้สมัครทุกคนที่ต้องลงพื้นที่และเอานโยบายของพรรคไปหาเสียงตามที่ กกต. กำหนด และต้องระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องผิดกฎหมาย ต้องยึดมั่นในกฎหมาย ฝากทุกคนเพื่อเป็นความหวัง และขอให้ทุกคนจะประสบความสำเร็จด้วยดี

พล.อ.ประวิตร ยังกล่าวย้ำ ขอให้ผู้สมัครลงพื้นที่ให้ครบทุกหลังคาเรือน อย่าฝากความหวังไว้ที่หัวคะแนนเพียงอย่างเดียว โดยเน้นให้พบกับประชาชนด้วยตัวเอง เพื่อสร้างกำลังใจให้กับตัวผู้สมัคร ที่จะเดินหาเสียงเลือกตั้งที่จะมาถึง ด้วยความมุ่งมั่น และอดทน ซึ่งนโยบายของพรรค ฝากให้ว่าที่ผู้สมัครทุกคนดำเนินการตามที่ได้ประกาศไว้กับประชาชนโดย พปชร.จะก้าวข้ามความขัดแย้ง ขจัดทุกปัญหา พัฒนาทุกพื้นที่

ด้านนายวิรัช รัตนเศรษฐ ส.ส.บัญชีรายชื่อ และรองหัวหน้าพรรค พปชร. กล่าวเสริมว่า พล.อ.ประวิตรพร้อมที่จะไปปราศรัยเป็นที่แรกในกทม. พื้นที่เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ในเร็วๆนี้ ซึ่งได้มีการหารือกับหัวหน้าทีมกทม. เพื่อประกาศว่า พปชร. พร้อมแล้วที่จะรับใช้คนกทม. เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

สำหรับ การเปิดตัวว่าที่ผู้สมัครในครั้งนี้ รวมทั้งสิ้น 71 คน พื้นที่กทม. จำนวน 28 คน 1. นายธิชดล สกุล 2. ดร.ภูมิพิชัย ธารดำรง 3.น.ส.ชญาภา ปรีดาพากย์ 4. ร.อ.รชฎ พิสิษฐบรรณกร 5.นายพณิชย์ วิทยาภัทร์ 6.นายสฤษดิ์ ไพรทอง7.นายภักดีหาญส์ หิมะทองคำ 8.นายปราโมทย์ เพ็ชรฤทธิ์ 9.น.ส.น้ำฝน ไพรทอง 10.ภ.ญ.นพวรรณ หัวใจมั่น 11.นางนฤมล รัตนาภิบาล 12.นายรังสรรค์ กียปัจจ์ 13.นายกานต์ กิตติอำพน 14.น.ส.ณิรินทร์ เงินยวง 15.นายกิตติภูมิ นีละไพจิตร์ 16. ดร.คมสัน พันธุ์วิชาติกุล 17.นายศิริพงษ์ รัสมี 18.นายพีระพงษ์ รัสมี 19.นางนาถยา แดงบุหงา 20.นายตรีสิทธิ์ ศิริวรรณ 21.นายศันสนะ สุริยะโยธิน 22.นายสุวัฒน์ ม่วงศิริ 23.นายรพีพัฒน์ สุเมธโชติเมธา 24.นาวาตรีนิธิ บุญยรัตกลิน 25.พ.ต.ท.วันชัย ฟักเอี้ยง 26.ร.ต.อ.วัฒนรักษ์ อำนรรฆสรเดช 27.ดร.บุณณดา สุปิยพันธุ์ 28.นายเอกชัย ผ่องจิตร์

พื้นที่ภาคเหนือ รวม 7 คน จ.แพร่ 29.นางสาวอาทิตยา อินนะไชย 30.นายสุรสิทธิ์ เพชรปิตุพงษ์
31.นางปอรวัลย์ มุดเจริญ จ.ตาก 32.นายชิงชัย ก่อประภากิจ จ.พิษณุโลก 33. นายเอกพงษ์ กุลเจริญ จ.นครสวรรค์
34.นายธนรัชต์ วิเชียรรัตน์ 35.นายนัยศาลิน ถนอมมิตรวัฒนา

พื้นที่ภาคกลาง รวม 7 คน จ.นครปฐม 36. นายศิรวริศ สวนแก้ว 37. นายณัฐวัฒน์ ชั้นอินทร์งาม
38. นายมนตรี บุญประคอง จ. กาญจนบุรี 39.นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ 40.นายชูเกียรติ จีนาภักดิ์ 41.พล.ต.ต.กมลสันติ กลั่นบุศย์ 42.นางศรีสมร รัศมีฤกษ์เศรษฐ์

พื้นที่ภาคใต้ รวม 1 คน จ. นครศรีธรรมราช 43.ดร.นพ.พิชาญศักดิ์ บุญมาศ พื้นที่ภาคตะวันออก (รวม 5 คน)
ระยอง 44. นายพายัพ ผ่องใส จ. ฉะเชิงเทรา 45.ดร.รัฐสภา นพเกตุ 46.พล.ต.ท.พิทักษ์ จารุสมบัติ
จ. ชลบุรี 47.นายเพิ่มพงศ์ วงศ์ทรายทอง จ.ปราจีนบุรี 48. นายเกียรติกร พากเพียรศิลป์

พื้นที่ ภาคอีสาน รวม 23 คน จ. ศรีสะเกษ 49. นายสุรณัฐ แนบเนียม 50. ดร.อภิชา ระยับศรี
จ . อุดรธานี 51. นายวิฑูรย์ นามคุณ จ. สุรินทร์ 52. ว่าที่ร้อยตรีศักดินันท์ ศุภนิมิตรมนตรี 53. นายพิเชษฐ์ สุทธิศิริวัฒนะ
54. นางสาวณชณฆ์ ตรงใจ จ. ชัยภูมิ 55. นายพีระพล ติ้วสุวรรณ จ. นครราชสีมา 56. ดร.กาญจนา เปรมภิรักษา
57. นายสุกฤษณ์ วัชรมาลีกุล 58. พ.ต.อ.ปริวัฒน์ นาคำ เขตสูงเนิน จ. เลย 59. นายชูศักดิ์ บัวระภาสิริ จ. สกลนคร
60. นายอภิวัฒน์ มีชัย จ. กาฬสินธุ์ 61. น.ส.พาวิไล พิมพะสาลี 62. นายสิทธิศักดิ์ พัฒนชัย จ. ร้อยเอ็ด
63. นายพงศกรณ์ ตั้งกิตติ์ตระกูล จ. ขอนแก่น 64. นายอัษฎางค์ แสวงการ 65. นายพัฒนา นุศรีอัน
66. นายปัญญา ศรีปัญญา 67. นายณรงค์เลิศ สุรพล 68. นายสมใจ ชาญจระเข้ 69. นายเลอพงศ์ ลิ้มรัตน์,
70.นายไพฑูรย์ ผิวผาง 71. นพ.กันณพงศ์ อัครไชยพงศ์


ที่มา: ทีมประชาสัมพันธ์ พรรคพลังประชารัฐ
วันที่: 24 มกราคม 2566

" ,