โลกเปลี่ยน ไทยต้องปรับ ทางเลือกใหม่ของการเมืองไทย ก้าวข้ามความขัดแย้ง สานพลังประชาราษฎร์ ร่วมสร้างชาติให้ยั่งยืน

‘พล.อ.ประวิตร’ตามติดแก้ปัญหาน้ำ ลุ่มท่าจีนแม่กลอง จ.นครปฐม-ราชบุรี ปลื้มปชช.แห่ต้อนรับ รุกแก้ปัญหาอุทุกภัยแบบยั่งยืน เสียงหนุนนายกฯคนที่ 30

‘พล.อ.ประวิตร’ตามติดแก้ปัญหาน้ำ ลุ่มท่าจีนแม่กลอง จ.นครปฐม-ราชบุรี ปลื้มปชช.แห่ต้อนรับ รุกแก้ปัญหาอุทุกภัยแบบยั่งยืน เสียงหนุนนายกฯคนที่ 30

เมื่อเวลา 10.00 น.พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย นายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรี ช่วยว่าการกระทรวงการคลัง และเลขาธิการพรรค นายวิรัช รัตนเศรษฐ ส.ส.บัญชีรายชื่อ และรองหัวหน้าพรรค ลงพื้นที่ตรวจราชการ จ.นครปฐม และราชบุรี เพื่อติดตามการดำเนินการโครงการด้านทรัพยากรน้ำ ที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ภาคกลางเขต 3 ต.ไทยาวาส อ.นครชัยศรี ติดตามการดำเนินงานแก้ไขปัญหาอุทกภัยในลุ่มน้ำท่าจีน จากนั้นจะไปติดตามโครงการก่อสร้างประตูระบายน้ำคลองบางแก้ว ที่วัดกลางบางแก้ว ต.นครชัยศรี อ.นครชัยศรี และสะพานคลองบางแก้ว

ทั้งนี้ จ.นครปฐม มีพื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ในเขตลุ่มน้ำท่าจีน ปัญหาน้ำท่วมยังเป็นปัญหาหลัก เนื่องจากมีระบบระบายน้ำในชุมชน ไม่เพียงพอ รวมทั้งมีสิ่งกีดขวางทางน้ำ การบุกรุกลำน้ำ ในพื้นที่หลายอำเภอ ซึ่งรัฐบาลได้มีการสนับสนุน โครงการต่างๆ เพื่อแก้ไขปัญหาตั้งแต่ปี61-65 โดยมีพื้นที่ได้รับการป้องกัน 14,732 ไร่ พื้นที่ได้รับประโยชน์ 29,679 ไร่ รวม 80,192 ครอบครัว และแผนงานโครงการสำคัญ ซึ่งจะได้รับประโยชน์อีก 922,206 ไร่

พล.อ.ประวิตร ได้มอบนโยบายให้ทุกหน่วยงานที่รับผิดชอบ ร่วมกันขับเคลื่อนโครงการต่างๆเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การระบายน้ำท่าจีน และการบริหารจัดการน้ำในภาวะเสี่ยง ที่จะเกิดอุทกภัยให้มีผลกระทบต่อประชาชน น้อยที่สุด พร้อมทั้งเร่งรัดฟื้นฟู ชาวบ้าน สวนผลไม้ อาทิ ส้มโอ เป็นต้น ที่ได้รับความเสียหายที่ผ่านมา เพื่อให้เกษตรกรมี รายได้เพิ่มขึ้น และมีความเป็นอยู่ ที่ดีขึ้นโดยเร็วที่สุด

ทั้งนี้ภายในวัดตุ๊กตา ตำบางบางกระเบา อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ได้มีการพบปะพี่น้องประชาชน ซึ่ง พล.อ.ประวิตร กล่าวว่า ในวันนี้ ได้มาเยี่ยมชาวนครชัยศรี เนื่องจากได้รับรายงานจากหน่วยงานราชการ และในพื้นที่ว่า ประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาน้ำท่วมแม่น้ำท่าจีน ได้มีการสั่งให้ไปแก้ไขในเบื้องต้นที่จะต้องบริหารจัดการน้ำ ที่ทำให้เกิดความยั่งยืน โดยจะมีการสร้างประตูระบายน้ำ เพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วมอีกในอนาคต รัฐบาลได้พยายามดูแลประชาชนทุกคน เพื่อให้ได้รับผลกระทบจากปัญหาต่างๆให้น้อยที่สุด

“ในส่วนโครงการก่อสร้างประตูระบายน้ำคลองบางแก้ว ผมรู้ว่าทุกคนก็อยากจะให้มีการก่อสร้างโดยเร็วที่สุด ผมก็ได้พยายามเร่งรัดไปแล้ว เพื่อให้เกิดการดำเนินการและเป็นไปตามแผนงานที่เราได้วางไว้ โดยจะต้องแก้ปัญหาให้กับชาวอำเภอนครชัยศรีที่ได้รับความเดือดร้อนให้ได้”พล.อ.ประวิตร กล่าว

พล.อ.ประวิตร กล่าวต่อว่า ตนได้สั่งการให้หน่วยงานต่างๆแก้ไขปัญหาอุทกภัยในแม่น้ำท่าจีนในฤดูกาลต่างๆ เช่น ในฤดูแล้งในแม่น้ำท่าจีนก็จะมีน้ำเค็มรุกเข้ามาท่วมที่อยู่อาศัยของประชาชน ก็จะต้องมีการสร้างประตูระบายน้ำเพื่อแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน ทัังนี้ตนขอขอบคุณพี่น้องประชาชนทุกคนที่มาต้อนรับ รัฐบาลมีเป้าหมายในการทำงานที่จะยึดถือความผาสุกของประชาชนเป็นสำคัญ และจะมีการแก้ไขปัญหาน้ำให้สำเร็จตามเป้าหมาย ขอยืนยันว่า รัฐบาลทำเพื่อประชาชนและประเทศชาติ เพื่อให้มีการพัฒนาอย่างถาวรต่อไป สุดท้าย ตนขออวยพรให้ข้าราชการและประชาชนชาวจังหวัดนครปฐม มีสุขภาพที่แข็งแรงปราศจากโรคภัย มีความสุขความเจริญ คิดประสงค์สิ่งใดก็ให้สมความปรารถนาทุกประการ

ทั้งนี้ การลงพื้นที่จังหวัดนครปฐมของ พล.อ.ประวิตร ในวันนี้มีข้าราชการและประชาชนมาต้อนรับ และให้กำลังใจ พร้อมขอถ่ายรูป เข้าสวมกอด หอมแก้ม จำนวนมาก โดยประชาชนต่างอวยพรให้เป็นพล.อ.ประวิตร เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่ 30 ของประเทศไทยด้วย มีความเชื่อมั่นในภาวะผู้นำที่จะแก้ไขปัญหาต่างๆได้

ที่มา: ทีมประชาสัมพันธ์ พรรคพลังประชารัฐ
วันที่: 1 กุมภาพันธ์ 2566

" , ,