โลกเปลี่ยน ไทยต้องปรับ ทางเลือกใหม่ของการเมืองไทย ก้าวข้ามความขัดแย้ง สานพลังประชาราษฎร์ ร่วมสร้างชาติให้ยั่งยืน

พปชร.เพชรบูรณ์ ร่วมปลูกต้นไม้ เฉลิมพระเกียรติฯ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

พปชร.เพชรบูรณ์ ร่วมปลูกต้นไม้ เฉลิมพระเกียรติฯ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

พรรคพลังประชารัฐ โดย “ส.ส. สุรศักดิ์ อนรรฆพันธ์ พปชร. จ.เพชรบูรณ์” ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ในวันที่ 12 สิงหาคม 2565 โดยโครงการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชดำริ ณ เขาภูจุก บ้านป่ายาง หมู่ 8 ตำบลสระแก้ว อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเเพชรบูรณ์

ทั้งนี้ ส.ส.สุรศักดิ์ กล่าวว่า การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี ความสามัคคีของประชาชนทุกหมู่เหล่า ทั้งยังเป็นการเพิ่มพื้นที่ป่าให้กับชุมชน ตลอดจนสร้างความอุดมสมบูรณ์ให้กับพื้นที่ เพื่อเป็นแหล่งอาหารและแหล่งน้ำลำธาร ช่วยป้องกันและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

พรรคพลังประชารัฐ เดินหน้าในการเข้าถึงดูแลประชาชนเป็นไปตามนโยบาย ที่มุ่งมั่นยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนให้กินดีอยู่ดี พร้อมการเข้าไปรับฟังปัญหา ความเดือดร้อนนำมาสู่การแก้ไขต่อไป โดยเรามีเป้าหมายชัดเจนในการยกระดับเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และยั่งยืน


ที่มา: ทีมประชาสัมพันธ์ พรรคพลังประชารัฐ
วันที่: 23 สิงหาคม 2565

" ,