โลกเปลี่ยน ไทยต้องปรับ ทางเลือกใหม่ของการเมืองไทย ก้าวข้ามความขัดแย้ง สานพลังประชาราษฎร์ ร่วมสร้างชาติให้ยั่งยืน

พปชร. นครศรีธรรมราช ลงพื้นที่รับฟังปัญหาพ่อค้าแม่ค้าตลาดท่าม้า สู่การแก้ไขเพื่อยกระดับการกินดีอยู่ดี

พปชร. นครศรีธรรมราช ลงพื้นที่รับฟังปัญหาพ่อค้าแม่ค้าตลาดท่าม้า สู่การแก้ไขเพื่อยกระดับการกินดีอยู่ดี

พรรคพลังประชารัฐ โดย “ส.ส.รงค์ บุญสวยขวัญ พปชร. จ.นครศรีธรรมราช” ลงพื้นที่เยี่ยมเยียมพี่น้องพ่อค้าแม่ค้าตลาดเย็นท่ามา ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อพบปะพูดคุยสารทุกข์สุขดิบและภาวะค่าครองชีพ รวมถึงปัญหา และข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อนำมาจัดทำเป็นนโยบายและแนวทางการปรับปรุงในแก้ไขให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายพรรคพลังประชารัฐ ที่ต้องการดูแลและแก้ปัญหาปาดท้องของประชาชนให้กินดีอยู่ดีอย่างยั่งยืน

การลงพื้นที่ของ ส.ส.รงค์ ในครั้งนี้ เพื่อต้องการรับทราบถึงปัญหา อุปสรรค และความต้องการที่แท้จริงในระดับชาวบ้าน ในการดำรงชีวิตและการประกอบอาชีพค้าขาย พร้อมกันนี้ยังได้มอบผ้ากันเปื้อนให้กับพ่อค้าและแม่ค้าในตลาด เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการประกอบอาชีพท่ามกลางสภาวะเศรษฐกิจยุคปัจจุบัน

พรรคพลังประชารัฐ เดินหน้าในการเข้าถึงดูแลประชาชนเป็นไปตามนโยบาย ที่มุ่งมั่นยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนให้กินดีอยู่ดี พร้อมการเข้าไปรับฟังปัญหา ความเดือดร้อนนำมาสู่การแก้ไขต่อไป โดยเรามีเป้าหมายชัดเจนในการยกระดับเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และยั่งยืน

ที่มา: ทีมประชาสัมพันธ์ พรรคพลังประชารัฐ
วันที่: 23 สิงหาคม 2565

" , ,