โลกเปลี่ยน ไทยต้องปรับ ทางเลือกใหม่ของการเมืองไทย ก้าวข้ามความขัดแย้ง สานพลังประชาราษฎร์ ร่วมสร้างชาติให้ยั่งยืน

ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนกีฬามวยไทย

พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนกีฬามวยไทยสู่โอลิมปิก

เห็นชอบการขับเคลื่อนกีฬามวยไทยสู่โอลิมปิกในราชอาณาจักร โดยการนำกีฬามวยไทยเข้าสู่การสอนในสถานศึกษาของรัฐ ทั้งในระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา ภายใต้ชื่อโครงการ”มวยไทยในสถานศึกษาพัฒนาเยาวชนไทย”

อ่านต่อ – https://www.pprp.or.th/พล-อ-ประวิตร-ผลักดัน-มวย/

#พรรคพลังประชารัฐ
#พลังประชารัฐ
#PPRP
พลเอกประวิตร

ที่มา : facebook.com/PPRPThailand/
เมื่อวันที่ : 13 กรกฎาคม 2565

" ,