โลกเปลี่ยน ไทยต้องปรับ ทางเลือกใหม่ของการเมืองไทย ก้าวข้ามความขัดแย้ง สานพลังประชาราษฎร์ ร่วมสร้างชาติให้ยั่งยืน

“ทวิรัฐ” วอนรัฐบาล เพิ่มเงินให้ “อสม.-กลุ่มเปราะบาง-อปพร.” เพื่อสร้างขวัญ-กำลังใจในการทำหน้าที่ดูแลปชช.เข้มแข็ง

“ทวิรัฐ” วอนรัฐบาล เพิ่มเงินให้ “อสม.-กลุ่มเปราะบาง-อปพร.”
เพื่อสร้างขวัญ-กำลังใจในการทำหน้าที่ดูแลปชช.เข้มแข็ง

นายทวิรัฐ รัตนเศรษฐ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) นครราชสีมา พรรคพลังประชารัฐ( พปชร.) กล่าวหารือในที่ประชุมสภาว่า ในช่วงที่ผ่านมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด ทำให้เหล่อาสาสมัคร หรือ อสม.ต้องทำหน้าที่อย่างหนัก เป็นด่านหน้าในการตรวจคัดกรอง ป้องกันการแพร่ระบาดในชุมชน จนทำให้ประเทศไทยได้รับการจัดอันดับให้อยู่ในอันดับต้นของโลกในการจัดการบริหารโควิดที่มีประสิทธิภาพ โดยหน้าที่ อสม.ที่ได้รับมอบหมายต้องดูแลประชาชนที่เจ็บป่วยจำนวนมากมาตลอด

“ผมเสนอให้รัฐบาลปรับเพิ่มเงินค่าป่วยการของพี่น้อง อสม.เป็น 3,000 บาทตลอดชีพ รวมถึงกลุ่มผู้เปราะบาง อย่าง ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และเด็กแรกเกิด จนถึงอายุ 6 ปี ก็อยากให้มีการปรับเงินสวัสดิการให้สองคล้องกับภาวะปัจจุบัน เป็น 1,500 บาทต่อเดือน”

นอกจากนี้ยังมีกลุ่มที่ไม่ได้รับค่าตอบแทนอย่าง อปพร. อสตร. อกม. เป็นกลุ่มที่ทำงานหนัก ขอพิจารณาให้รัฐบาลมอบเงินเดือนๆ ละ 1,000 บาท เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการทำหน้าที่ต่อไป

#พรรคพลังประชารัฐ #พลังประชารัฐ #พปชร #PPRP #ทวิรัฐรัตนเศรษฐ
Twitter : https://twitter.com/PPRPofficial

ที่มา: ทีมประชาสัมพันธ์ พรรคพลังประชารัฐ
วันที่: 14 ธันวาคม 2565

" ,