โลกเปลี่ยน ไทยต้องปรับ ทางเลือกใหม่ของการเมืองไทย ก้าวข้ามความขัดแย้ง สานพลังประชาราษฎร์ ร่วมสร้างชาติให้ยั่งยืน

“ดร.ศันสนะ” ลุยธนบุรี-คลองสาน ผลักดัน “สวัสดิการผู้สูงวัย” เพิ่มเบี้ยยังชีพแบบขั้นบันได ให้สูงวัยอย่างมีคุณค่า ชราอย่างมีศักดิ์ศรี

“ดร.ศันสนะ” ลุยธนบุรี-คลองสาน ผลักดัน “สวัสดิการผู้สูงวัย” เพิ่มเบี้ยยังชีพแบบขั้นบันได ให้สูงวัยอย่างมีคุณค่า ชราอย่างมีศักดิ์ศรี

ดร.ศันสนะ สุริยะโยธิน ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส. กทม. เขตธนบุรี-คลองสาน พรรคพลังประชารัฐ ลงพื้นพบปะประชาชนในพื้นที่เขตธนบุรี-คลองสาน เพื่อรับฟังปัญหาความเดือดร้อน และนำเสนอนโยบายของพรรคพลังประชารัฐ โดยเฉพาะนโยบายสวัสดิการผู้สูงอายุ ซึ่งได้มีการปรับเพิ่มเบี้ยแบบขั้นบันไดให้ผู้สูงอายุในรูปแบบ 3 4 5 และ 6 7 8 โดยผู้สูงอายุ 60 ปี ขึ้นไป จะได้รับเบี้ยยังชีพเพิ่มเป็น 3,000 บาท อายุ 70 ปี ขึ้นไป จะได้รับเบี้ยยังชีพเพิ่มเป็น 4,000 บาท และ อายุ 80 ปี ขึ้นไป จะได้รับเบี้ยยังชีพเพิ่มเป็น 5,000 บาท

“ผู้สูงวัยนั้นถือว่าเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของลูกหลาน เป็นผู้ที่ได้ทำประโยชน์ดูแลประเทศชาติมายาวนาน และในช่วงชีวิตปั้นปลายก็จำเป็นที่ต้องได้รับการดูแลให้เต็มที่ ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยไม่ให้เป็นภาระลูกหลาน พรรคพลังประชารัฐจึงผลักดันนโยบายเพิ่มเบี้ยผู้สูงวัย เพื่อให้เป็นผู้สูงวัยอย่างมีคุณค่า ชราอย่างมีศักดิ์ศรี” ดร.ศันสนะ กล่าว

นายศันสนะ กล่าวต่อว่า ตลอด 4 ปีที่ผ่านมา ตั้งแต่ปี 62 ถึง 66 ตนได้ลงพื้นที่ติดตาม เยี่ยมเยียนกลุ่มผู้สูงวัยและผู้พิการมาโดยตลอดไม่เคยทอดทิ้งกัน ซึ่งในรอบ 4 ปีนี้พบว่ามีผู้สูงวัยที่ตนเคยได้ไปเยี่ยมเสียชีวิตไปจำนวนมาก ทั้งจากภาวะปกติ และจากการติดเชื้อโควิด-19 จึงเห็นว่ามาตรการการดูแลผู้สูงวัยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญที่ภาครัฐจะต้องให้ความสำคัญ

ที่มา: ทีมประชาสัมพันธ์ พรรคพลังประชารัฐ
วันที่: 17 มีนาคม 2566

" ,