โลกเปลี่ยน ไทยต้องปรับ ทางเลือกใหม่ของการเมืองไทย ก้าวข้ามความขัดแย้ง สานพลังประชาราษฎร์ ร่วมสร้างชาติให้ยั่งยืน

“ชัยทิพย์ สส.ราชบุรี” แนะรัฐเร่ง ขยายถนนทางหลวงหมายเลข 3526 เป็น 4 ช่องจราจรแก้ปัญหาจราจรคับคั่ง ลดอุบัติเหตุให้ปชข.

“ชัยทิพย์ สส.ราชบุรี” แนะรัฐเร่ง ขยายถนนทางหลวงหมายเลข 3526 เป็น 4 ช่องจราจรแก้ปัญหาจราจรคับคั่ง ลดอุบัติเหตุให้ปชข.

นายชัยทิพย์ กมลพันธ์ทิพย์ สส.ราชบุรี เขต 5 พรรคพลังประชารัฐ(พปชร.)กล่าวหารือในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรถึงความเดือดร้อนของประชาชน ว่า ปัญหาการจราจรคับคั่ง อันเป็นสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง ทำให้เกิดการสูญเสียทั้งชีวิต และทรัพย์สิน บริเวณถนนเพชรเกษมสายเก่า ทางหลวงหมายเลข3526 ซึ่งมีตำบลเชื่อมต่อกัน 3 ตำบล ได้แก่ บ้านเลือก บ้านฆ้อง และ บ้านสิงห์ ถนนสายดังกล่าวตลอด2ข้างทาง เป็นที่ตั้งของโรงงานอุตสาหกรรม โกดังเก็บสินค้า รวมไปถึงสถานที่ศึกษา จากข้อมูลที่ได้รับพบว่ามียานพาหนะสัญจรตลอดเส้นทางเฉลี่ยสาม30,000คัน และเกิดอุบัติเหตุ 150-180 ครั้งต่อปี

สาเหตุเกิดจากถนนที่ยังเป็นสองช่องทางจราจร และยังตั้งอยู่ใจกลางแหล่งชุมชนที่หนาแน่น รวมไปถึงมีทางแยกร่วมหลายจุด เรื่องความเดือดร้อนดังกล่าว ตนจึงอยากฝากประธานสภาฯ ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้พิจารณาแก้ไข ดำเนินการเพิ่มถนนเป็น 4 เลนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน

ที่มา: ทีมประชาสัมพันธ์ พรรคพลังประชารัฐ
วันที่: 20 กันยายน 2566

" ,