โลกเปลี่ยน ไทยต้องปรับ ทางเลือกใหม่ของการเมืองไทย ก้าวข้ามความขัดแย้ง สานพลังประชาราษฎร์ ร่วมสร้างชาติให้ยั่งยืน

“ชนนพัฒฐ์”จับมือ ประมง จ.สงขลา สร้างปะการังเทียมแผนฟื้นฟูอนุรักษ์สัตว์น้ำ เตรียมเสนอ ก.เกษตรฯ คาดผ่านงบปี 67-68 เชื่อ ทำให้ปริมาณสัตว์น้ำเพิ่มมากขึ้น สร้างรายได้อย่างยั่งยืน

“ชนนพัฒฐ์”จับมือ ประมง จ.สงขลา สร้างปะการังเทียมแผนฟื้นฟูอนุรักษ์สัตว์น้ำ เตรียมเสนอ ก.เกษตรฯ คาดผ่านงบปี 67-68 เชื่อ ทำให้ปริมาณสัตว์น้ำเพิ่มมากขึ้น สร้างรายได้อย่างยั่งยืน

นายชนนพัฒฐ์ นาคสั้ว สส.สงขลา เขต 4 พรรคพลังประชารัฐ(พปชร.)เปิดเผยว่า ตนได้หารือกับประมงจังหวัดสงขลา เพื่อดำเนินการตามแผนในการทำปะการังเทียมใน 2 พื้นที่คือ อำเภอระโนง และอำเภอสทิงพระ เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและฟื้นฟูการประมงชายฝั่งทะเลอย่างยั่งยืน และเป็นสร้างพื้นที่อนุบาลสัตว์น้ำ ซึ่งปัจจุบันพื้นที่ลดน้อยลงส่งผลให้ปริมาณปลาและสัตว์ทะเลอื่น ลดจำนวนลง จนเป็นหนึ่งในวิกฤติสิ่งแวดล้อมที่ไทยกำลังเผชิญคือปลากำลังจะชหมดทะเล

นายชนนพัฒฐ์ กล่าวต่อว่า เรื่องนี้ทางประมงจังหวัดได้ร่วมหารือกับตนในฐานะตัวแทนประชาชนในพื้นที่ เพื่อผลักดันให้เป็นแผนฟื้นฟูและอนุรักษ์สัตว์น้ำใน จ.สงขลา ที่จะเสนอไปยังกระทรวงเกษตรฯ เพื่อบรรจุในแผนปีงบประมาณของกรมประมง ซึ่งคาดว่าแผนดังกล่าวจะสามารถบรรจุได้ในงบประมาณปี 2567-2568

“สิ่งสำคัญคือ ทำอย่างไรถึงจะมีที่ ๆ ทำให้ลูกปลามีโอกาสเติบโต ซึ่งการมีปะการังเทียม จะทำให้เรืออวนลากเข้ามาไม่ถึง ลูกปลามีโอกาสเติบโต ประมงท้องที่ก็มีโอกาสทำมาหากินได้ต่อเนื่อง นี่เป็นยุทธวิธีหนึ่งที่เราส่งเสริมที่จังหวัดสงขลา เพื่อเพิ่มผลผลิตประมงและสร้างความมั่นคงด้านอาหาร เป็นแหล่งอาศัย เลี้ยงตัว วางไข่ และหลบภัยของสัตว์น้ำ และช่วยเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของแหล่งประมง ชาวประมงสามารถใช้ประโยชน์จากการทำประมงอย่างยั่งยืนและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นตามมา”นายชนนพัฒฐ์ กล่าว

ที่มา: ทีมประชาสัมพันธ์ พรรคพลังประชารัฐ
วันที่: 12 พฤศจิกายน 2566

" ,