โลกเปลี่ยน ไทยต้องปรับ ทางเลือกใหม่ของการเมืองไทย ก้าวข้ามความขัดแย้ง สานพลังประชาราษฎร์ ร่วมสร้างชาติให้ยั่งยืน

“จำลอง ว่าที่ ส.ส.กาฬสินธุ์”เตรียม ผลักดันระบบชลประทาน ช่วยเกษตรกรได้เพาะปลูก สร้างรายได้ พร้อมทำหน้าที่เป็นปากเป็นเสียงอย่างเต็มที่

“จำลอง ว่าที่ ส.ส.กาฬสินธุ์”เตรียม ผลักดันระบบชลประทาน
ช่วยเกษตรกรได้เพาะปลูก สร้างรายได้ พร้อมทำหน้าที่เป็นปากเป็นเสียงอย่างเต็มที่

นายจำลอง ภูนวนทา ว่าที่ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร(ส.ส.) จ. กาฬสินธุ์ เขต 3พรรคพลังประชารัฐ(พปชร.) เปิดเผยว่า ที่ผ่านมาตั้งแต่สมัยที่เคยดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาจังหวัดกาฬสินธุ์(สจ.) รวมถึงลงรับสมัครเลือกตั้ง ส.ส.มา 6 สมัย ใช้เวลากว่า 24 ปี ในอดีตแม้ยังไม่ได้เป็น ส.ส.แต่ตนก็ทำงานเพื่อประชาชนในพื้นที่มาโดยตลอด ซึ่งในครั้งนี้ ตนต้องขอขอบคุณชาวกาฬสินธุ์ที่ให้ความไว้วางใจและโอกาสได้มาทำหน้าที่เป็น ส.ส.โดยตนจะเป็นตัวแทนพี่น้องประชาชน เป็นปาก เป็นเสียง ผลักดันแผนงานโครงการตลอดจนการนำเสนอนโยบายต่างๆ เพื่อมาพัฒนากาฬสินธุ์ให้ดีขึ้น ประชาชนมีอาชีพ มีรายได้

นายจำลอง กล่าวต่อว่า ปัญหาในพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นเรื่องการประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก ที่ยังขาดแคลนเรื่องน้ำในการเกษตรกรรม แม้ว่าในพื้นที่จะมีเขื่อนลำปาวซึ่งเป็นแหล่งเก็บน้ำขนาดใหญ่ แต่ก็ยังไม่มีระบบชลประทานให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ตอนบนของเขื่อนเลย ทำให้ประชาชนเหล่านั้นไม่สามารถนำน้ำในเขื่อนมาใช้ทำการเกษตรได้มากเท่าที่ควร สิ่งจำเป็นที่สุดคือการผลักดันระบบชลประทานให้เกิดขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้ประชาชนอาชีพมีรายได้มีอาชีพที่มั่นคงและมีรายได้ที่แน่นอนมากยิ่งขึ้น และลดปัญหาการอพยพแรงงานเข้าสู่ เมืองหลวงต่อไป

“แผนกรมชลประทานที่วางระบบชลประทานดำเนินการตามแผนในปี 67 ในฐานะที่ผมได้รับเลือกเป็น ส.ส.ในพื้นที่จะเข้ามาติดตาม และผลักดันเรื่องดังกล่าวให้เกิดขึ้นโดยเร็ว เพราะเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญ เพราะประชาชนให้ความหวังและมีความต้องการสูง โดยเฉพาะในพื้นที่เขตเลือกตั้งที่ 3 ที่กระผมรับผิดชอบซึ่งประกอบด้วย อ.หนองกุงศรี อ.ห้วยเม็ก และ อ.ท่าคันโท ผมจะผลักดันให้เกิดการแก้ปัญหาจัดหาแหล่งน้ำ จัดหาที่ดินทำกิน ช่วยให้เกษตรกรได้เพาะปลูกพืชสร้างรายได้ให้กับครอบครัว รวมถึงการแก้ไขปัญหาราคาพืชผลทางการเกษตร เพื่อให้ประชาชนชาว จ.กาฬสินธุ์ มีชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างแน่นอน”นายจำลอง กล่าว

ที่มา: ทีมประชาสัมพันธ์ พรรคพลังประชารัฐ
วันที่: 14 มิถุนายน 2566

" ,