โลกเปลี่ยน ไทยต้องปรับ ทางเลือกใหม่ของการเมืองไทย ก้าวข้ามความขัดแย้ง สานพลังประชาราษฎร์ ร่วมสร้างชาติให้ยั่งยืน

“จตุพร สส.ราชบุรี”ฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ปัญหาน้ำป่าไหลกัดเซาะริมตลิ่งพังทลาย พร้อมแนะทำฝายกักเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้ง

“จตุพร สส.ราชบุรี”ฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ปัญหาน้ำป่าไหลกัดเซาะริมตลิ่งพังทลาย พร้อมแนะทำฝายกักเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้ง

นายจตุพร กมลพันธ์ทิพย์ สส.ราชบุรี เขต 3 พรรคพลังประชารัฐ(พปชร.) กล่าวหารือในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรว่า ตนได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้นำชุมชนและพี่น้องประชาชนอำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรีว่า แม่น้ำภาชี ที่มีแหล่งต้นน้ำมาจากเทือกเขาตะนาวศรี ซึ่งไหลผ่านตำบลท่าเคย ตำบลปลาหวาย ในเขตอำเภอสวนผึ้งและตำบลด่านทับตะโก ตำบลแก้มอ้น อำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรี ไหลไปลงแม่น้ำแควน้อย ที่ตำบลหนองไผ่ อำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี มีความยาวประมาณ 50 – 60 กิโลเมตร มีความกว้างโดยเฉลี่ย 60 – 70 เมตร ในบางช่วงมีการกัดเซาะตลิ่งทำให้บริเวณนั้นมีความกว้างถึง 100 เมตร

นายจตุพร กล่าวต่อว่า ทุกปีในช่วงเดือนกันยายนถึงเดือนตุลาคม ฝนจะตกชุก น้ำป่าไหลอย่างรุนแรง และกัดเซาะริมตลิ่งพังทลาย ทำให้ที่ดินทำกินซึ่งเป็นไร่สวน พื้นที่เลี้ยงสัตว์ และบ้านเรือนของพี่น้องประชาชนได้รับความเสียหาย ถนนบางสายเสียหายน้ำท่วมตัดขาด ไม่สามารถสัญจรผ่านไปได้ ซึ่งบางครอบครัวต้องอพยพไปหาที่อยู่ที่ทำกินใหม่ พอถึงฤดูแล้งก็มีความแห้งแล้งเป็นอย่างมาก ไม่มีน้ำเพียงพอต่อการอุปโภคบริโภค เนื่องจากน้ำได้ไหลผ่านไปลงแม่น้ำแควน้อย

“เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาดังกล่าวจึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ไขปัญหาให้พี่น้องประชาชน โดยการสำรวจออกแบบทำฝายกักเก็บน้ำไว้ใช้เป็นระยะ ๆ และเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้ง พร้อมทั้งสร้างแนวเขื่อนกั้นตลิ่งบริเวณที่มีกระแสน้ำกัดเซาะเป็นประจำ”นายจตุพร กล่าว

ที่มา: ทีมประชาสัมพันธ์ พรรคพลังประชารัฐ
วันที่: 19 ตุลาคม 2566

" ,