โลกเปลี่ยน ไทยต้องปรับ ทางเลือกใหม่ของการเมืองไทย ก้าวข้ามความขัดแย้ง สานพลังประชาราษฎร์ ร่วมสร้างชาติให้ยั่งยืน

“ส.ส. กรณิศ” เร่งกปน. ติดตั้งป้ายขุดถนนวางท่อส่งน้ำเขตวัฒนา ลดอุบัติเหตุท้องถนน

“ส.ส. กรณิศ” เร่งกปน. ติดตั้งป้ายขุดถนนวางท่อส่งน้ำเขตวัฒนา อำนวยความสะดวกประชาชนสัญจรลดอุบัติเหตุท้องถนน

นางกรณิศ งามสุคนธ์รัตนา ส.ส. กรุงเทพฯ เขตคลองเตย-วัฒนา พรรคพลังประชารัฐ หารือในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร กรณี ความเดือนร้อนของพี่น้องประชาชนในพื้นที่เขตวัฒนา ที่ประสบปัญหาจากงานวางท่อประปาของการประปานครหลวง ที่ไม่ได้รับการประชาสัมพันธ์ถึงกระบวนงานการดำเนินงานของการประปานครหลวง รวมถึงไม่ได้รับความไม่สะดวกในการสัญจรเนื่องจากมีการเปิดผิวถนนและฝังกลบไม่เป็นไปตามสภาพเดิม โดยมีสภาพผิวถนนขรุขระไม่เรียบ เกรงว่าจะเกิดอุบัติเหตุกับผู้ที่สัญจรโดยเฉพาะรถจักรยานยนต์ จึงขอฝากประธานสภาฯ ไปยังการประปานครหลวง (กปน.) ช่วยเร่งประชาสัมพันธ์โครงการพร้อมติดตั้งป้ายกำหนดระยะเวลาการทำงานให้ชัดเจน และทำการปรับผิวจราจรให้คงสภาพเดิมเหมือนก่อนขุด เพื่ออำนวยความสะดวกและไม่ให้เกิดอุบัติเหตุจากการสัญจรใน
พื้นที่ดำกล่าว

#กรณิศงามสุคนธ์รัตนา
#สสกรุงเทพฯ
#พลังประชารัฐ
#พปชร

ที่มา : facebook.com/PPRPThailand/
เมื่อวันที่ : 11 ธันวาคม 2564

" ,